Ventspils brīvostas pārvalde rīko automašīnu izsoli

09/12/2020

Ventspils brīvostas pārvalde veic automašīnas AUDI A8L (2011), automašīnas AUDI A8L (2016), automašīnas HONDA CIVIC (2007) un VW MULTIVAN (2008) pārdošanu izsolē 2021.gada 14.janvārī plkst. 10.00 Ventspils brīvostas pārvaldes sēžu zālē, Jāņa ielā 19, Ventspilī.

Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties Jāņa ielā 19, Ventspilī līdz attiecīgās izsoles dienai (2021.gada 14.janvārim) plkst. 9.00, iepriekš laiku saskaņojot pa tālruni 63602312 vai saņemt tos elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: [email protected] .

Ar izsoles priekšmetiem var iepazīties adresē Dienvidu mols 4, Ventspilī, katru darba dienu līdz 2021.gada 13.janvārim no plkst. 9:00 līdz plkst.16:00, iepriekš laiku saskaņojot pa tālruni 26159886.

AUDI A8L (2011) sākuma cena EUR 14 323,60, t.sk. PVN 21% (nodrošinājums EUR 1432,36), AUDI A8L (2016) sākuma cena EUR 108 669,57, t.sk. PVN 21% (nodrošinājums EUR 10 866,96), HONDA CIVIC (2007) sākuma cena EUR 3 500,00, t.sk. PVN 21% (nodrošinājums EUR 350,00), VW MULTIVAN (2008) sākuma cena EUR 3 200,00, t.sk. PVN 21% (nodrošinājums EUR 320,00).

Nodrošinājuma nauda jāieskaita Ventspils brīvostas pārvaldes PVN reģ. Nr. LV 90000284085, AS „Luminor Bank” norēķinu kontā Nr.LV73RIKO0002210002268, līdz attiecīgās izsoles dienai (2021.gada 14.janvārim) plkst. 09.00.

Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli, izsoles solis EUR 100.