Ventspils brīvostas pārvalde rīko izsoli

27/05/2021

Ventspils brīvostas pārvalde veic kuģa “Rīva” pārdošanu izsolē 2021.gada 21.jūnijā plkst. 14.00 Ventspils brīvostas pārvaldes sēžu zālē, Jāņa ielā 19, Ventspilī.

Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties Jāņa ielā 19, Ventspilī līdz attiecīgās izsoles dienai (2021.gada 21.jūnijam) plkst.12.00, iepriekš laiku saskaņojot pa tālruni: 63602312 vai saņemt tos elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: daiga.mazrima@vbp.lv .

Ar izsoles priekšmetu var iepazīties adresē Rūpniecības iela 27 (piestātne Nr.53), Ventspilī, katru darba dienu līdz 2021.gada 18.jūnijam no plkst. 9.00 līdz 16.00, iepriekš laiku saskaņojot pa tālruni: 26358771.

Kuģa “Rīva” sākuma cena EUR 7 200,00, t.sk. PVN 21% (nodrošinājums EUR 720,00).

Nodrošinājuma nauda jāieskaita Ventspils brīvostas pārvaldes PVN reģ. Nr. LV 90000284085, AS „Luminor Bank” norēķinu kontā Nr.LV73RIKO0002210002268, līdz attiecīgās izsoles dienai (2021.gada 21.jūnijam) plkst. 12.00.

Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli, izsoles solis EUR 100.