Ventspils brīvostas pārvalde rīko izsoli

06/07/2021

Ventspils brīvostas pārvalde veic kuģa RĪVA pārdošanu izsolē. Izsole notiks 2021.gada 10.augustā plkst. 10.00 Ventspils brīvostas pārvaldes sēžu zālē, Jāņa ielā 19, Ventspilī.

Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties Jāņa ielā 19, Ventspilī līdz attiecīgās izsoles dienai (2021.gada 10.augustam) plkst. 9.00, iepriekš laiku saskaņojot pa tālruni 63602312 vai saņemt tos elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: daiga.mazrima@vbp.lv .

Ar izsoles priekšmetu var iepazīties adresē Rūpniecības iela 27 (piestātne Nr.53), Ventspilī, katru darba dienu līdz 2021.gada 9.augustam no plkst. 9.00 līdz 16.00, iepriekš laiku saskaņojot pa tālruni: 26358771.

Kuģa RĪVA sākuma cena EUR 7 000,00 bez PVN, (nodrošinājums EUR 700,00).

Nodrošinājuma nauda jāieskaita Ventspils brīvostas pārvaldes PVN reģ. Nr. LV 90000284085, AS „Luminor Bank” norēķinu kontā Nr.LV73RIKO0002210002268, līdz attiecīgās izsoles dienai (2021.gada 10.augustam) plkst. 9.00.

Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli, izsoles solis EUR 100.