Ventspils brīvostas pārvalde rīko izsoli

06/07/2021

Ventspils brīvostas pārvalde veic automašīnas AUDI A8L (2016) un automašīnas HONDA CIVIC (2007) pārdošanu izsolē. Izsole notiks 2021.gada 29.jūlijā plkst. 10.00 Ventspils brīvostas pārvaldes sēžu zālē, Jāņa ielā 19, Ventspilī.

Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties Jāņa ielā 19, Ventspilī līdz attiecīgās izsoles dienai (2021.gada 29.jūlijam) plkst. 9.00, iepriekš laiku saskaņojot pa tālruni: 63602312 vai saņemt tos elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: daiga.mazrima@vbp.lv .

Ar izsoles priekšmetiem var iepazīties adresē Jāņa iela 19, Ventspilī, katru darba dienu līdz 2021.gada 28.jūlijam no plkst. 9.00 līdz 16.00, iepriekš laiku saskaņojot pa tālruni: 26159886.

AUDI A8L (2016) sākuma cena EUR 93 551,00, t.sk. PVN 21% (nodrošinājums EUR 9355,10), HONDA CIVIC (2007) sākuma cena EUR 4 000,00, t.sk. PVN 21% (nodrošinājums EUR 400,00).

Nodrošinājuma nauda jāieskaita Ventspils brīvostas pārvaldes PVN reģ. Nr. LV 90000284085, AS „Luminor Bank” norēķinu kontā Nr.LV73RIKO0002210002268, līdz attiecīgās izsoles dienai (2021.gada 29.jūlijam) plkst. 09.00.

Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli, izsoles solis EUR 100.