Ventspils brīvostas pārvalde rīko izsoli

23/08/2021

Ventspils brīvostas pārvalde veic automašīnas AUDI A8L (2016) pārdošanu izsolē. Izsole notiks š.g. 7.septembrī plkst. 10.00 Ventspils brīvostas pārvaldes sēžu zālē, Jāņa ielā 19, Ventspilī.

Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties Jāņa ielā 19, Ventspilī līdz attiecīgās izsoles dienai (7.septembrim) plkst. 9.00, iepriekš laiku saskaņojot pa tālruni: 63602312 vai saņemt tos elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: [email protected] .

Ar izsoles priekšmetu var iepazīties adresē Jāņa iela 19, Ventspilī, katru darba dienu līdz 6.septembrim no plkst. 9.00 līdz 16.00, iepriekš laiku saskaņojot pa tālruni: 26159886.

AUDI A8L (2016) sākuma cena EUR 74 841,00, t.sk. PVN 21% (nodrošinājums EUR 7484,10).

Nodrošinājuma nauda jāieskaita Ventspils brīvostas pārvaldes PVN reģ. Nr. LV 90000284085, AS „Luminor Bank” norēķinu kontā Nr.LV73RIKO0002210002268, līdz attiecīgās izsoles dienai (7.septembrim) plkst. 09.00.

Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli, izsoles solis EUR 100.