Ventspils brīvostas pārvalde rīko izsoli

01/09/2021

Ventspils brīvostas pārvalde veic lietota, demontēta bruģakmens UNI COLOC (5000 m2) un NOSTALITH-L (200 m2) pārdošanu izsolē. Izsole notiks 2021.gada 17.septembrī plkst. 10.00 Ventspils brīvostas pārvaldes sēžu zālē, Jāņa ielā 19, Ventspilī.

Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties Jāņa ielā 19, Ventspilī līdz attiecīgās izsoles dienai (17.septembrim) plkst. 9.00, iepriekš laiku saskaņojot pa tālruni: 63602312 vai saņemt tos elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: [email protected] .

Ar izsoles priekšmetu var iepazīties adresē Fabrikas ielā 6C, Ventspilī, katru darba dienu līdz 16.septembrim no plkst. 9.00 līdz 16.00, iepriekš laiku saskaņojot pa tālruni: 25480225.

Bruģakmens UNI COLOC (5000 m2) sākuma cena EUR 7100,00 bez PVN, (nodrošinājums EUR 710,00) un NOSTALITH-L (200 m2) sākuma cena EUR 316,00 bez PVN, (nodrošinājums EUR 31,60).

Nodrošinājuma nauda jāieskaita Ventspils brīvostas pārvaldes PVN reģ. Nr. LV 90000284085, AS „Luminor Bank” norēķinu kontā Nr.LV73RIKO0002210002268 līdz attiecīgās izsoles dienai (17.septembrim) plkst. 9.00.

Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli, izsoles solis EUR 0,10.