Ventspils brīvostas pārvalde rīko izsoli

12/09/2022

Ventspils brīvostas pārvalde veic jaunu betona plātņu ar izmēru 298x298x1600mm (1619,78m2) pārdošanu izsolē. Izsole notiks 2022.gada 29.septembrī plkst. 14.00 Ventspils brīvostas pārvaldes sēžu zālē, Jāņa ielā 19, Ventspilī.

Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties Jāņa ielā 19, Ventspilī līdz attiecīgās izsoles dienai (2022.gada 29.septembrim) plkst. 10.00, iepriekš laiku saskaņojot pa tālruni: 63602312 vai saņemt tos elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: [email protected].

Ar izsoles priekšmetu var iepazīties Fabrikas ielā 6C, Ventspilī (Ventspils brīvostas teritorija) līdz 28.septembrim darba dienās no plkst. 09:00 līdz 16:00, iepriekš laiku saskaņojot pa tālruni: 29215980 (Viktorija Bursakovska).

Betona plātnes ar izmēru 298x298x1600mm (1619,78 m2) ar nosacīto kopējo cenu EUR 34 700,00 (trīsdesmit četri tūkstoši septiņi simti euro) bez pievienotās vērtības nodokļa 21%.

Sākuma cena par 1 m2 (vienu kvadrātmetru) ir EUR 21,42 (divdesmit viens euro un 42 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa 21%.

Nodrošinājuma nauda jāieskaita Ventspils brīvostas pārvaldes PVN reģ. Nr. LV 90000284085, AS „Luminor Bank” norēķinu kontā Nr.LV73RIKO0002210002268, līdz attiecīgās izsoles dienai (2022.gada 29.septembrim) plkst. 10.00.

Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli, izsoles solis EUR 0,10 par 1m2.