Ventspils brīvostas pārvalde rīko izsoli par apbūves tiesību piešķiršanu saules paneļu būvniecībai

12/07/2022

 

Ventspils brīvostas pārvalde rīko izsoli par apbūves tiesību piešķiršanu saules paneļu būvniecībai uz zemes gabaliem vai to daļām:

  • zemes gabala Rūpniecības ielā 24, Ventspilī (kad. apz. 2700 015 0347) daļa 124 188 m2 platībā;
  • zemes gabals Mauru ceļš 27, Ventspilī (kad. apz. 2700 033 0209) 107 300 m2 platībā;
  • zemes gabala Mauru ceļš 40, Ventspilī (kad. apz. 2700 033 0105) daļa 114 642 m2 platībā.
  • zemes gabala Mauru ceļš 56, Ventspilī (kad. apz. 2700 033 0110) daļa 55 481 m2 platībā.

Līguma par apbūves tiesību minimālais termiņš ir 10 gadu, maksimālais termiņš ir 45 gadi.

Zemes gabali paredzēti saules paneļu un ar to saistīto inženierbūvju būvniecībai un lietošanai (NACE 2.red. D sadaļa, kods 35.11).

Zemes gabalus iespējams apskatīt jebkurā Pretendentam vēlamā laikā, zemes gabali ir brīvi pieejami apskatei.

Izsoles nolikumu līdz 2022.gada 26.augusta plkst. 09.00 var saņemt elektroniski e-pastā, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: [email protected] .

Piedāvājums jāiesniedz (jānodrošina tā saņemšana) Ventspils brīvostas pārvaldē, Jāņa ielā 19, Ventspilī 202.kabinetā līdz 2022.gada 26.augusta plkst. 10.00.

Pieteikumu atvēršana notiek klātienē 2022.gada 26.augustā plkst.13.00 Ventspils brīvostas pārvaldes telpās Jāņa ielā 19, Ventspilī.

Izsoles sākuma cena par apbūves tiesību gadā: pretendentu piedāvātā augstākā maksa par apbūves tiesību gadā, kas nav zemāka par 5% no zemes kadastrālās vērtības, bez PVN. Izsoles veids - izsole ar augšupejošu soli. Izsoles solis - 0,1% (nulle, komats, viens procents).

Piedāvājuma nodrošinājums katrai daļai tiek noteikts EUR 500 (pieci simti euro).

PRETENDENTU JAUTĀJUMI UN ATBILDES

JAUTĀJUMS ATBILDE
Vai minētajiem zemes gabaliem ir rezervēta elektrības jauda ģenerācijai?

Minētajiem zemes gabaliem nav rezervēta elektrības jauda ģenerācijai.