Ventspils brīvostas pārvalde rīko no demontētā betona atdalīta stiegrojuma (dažāda diametra) un metāla leņķdzelžu izsoli

12/01/2021

Ventspils brīvostas pārvalde veic no demontētā betona atdalīta stiegrojuma (dažāda diametra) un metāla leņķdzelžu, orientējošais apjoms (svars) 150t pārdošanu izsolē 2021.gada 2.februārī plkst. 10.00 Ventspils brīvostas pārvaldes sēžu zālē, Jāņa ielā 19, Ventspilī.

Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties Jāņa ielā 19, Ventspilī līdz attiecīgās izsoles dienai (2021.gada 2.februārim) plkst. 9:00, iepriekš laiku saskaņojot pa tālruni 63602308 vai saņemt tos elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: [email protected] .

Ar izsoles priekšmetu var iepazīties adresē Ziemeļu mols 1, Ventspilī, (Ventspils brīvostas piestātnes Nr.36 un Ziemeļu mola pieguļošajā teritorija) katru darba dienu līdz 2021.gada 1.februārim no plkst. 9:00 līdz plkst.16:00, iepriekš laiku saskaņojot pa tālruni 29188684.

No demontētā betona atdalīta stiegrojuma (dažāda diametra) un metāla leņķdzelžu sākuma cena par 1t EUR 132,00, bez PVN 21% (nodrošinājums EUR 1 980,00 bez PVN 21%).

Nodrošinājuma nauda jāieskaita Ventspils brīvostas pārvaldes PVN reģ. Nr. LV 90000284085, AS „Luminor Bank” kontā Nr. LV73RIKO0002210002268 līdz attiecīgās izsoles dienai (2021.gada 2.februārim) plkst. 09:00.

Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli, izsoles solis – EUR 2 par 1t.