Ventspils brīvostas pārvalde rīko telpu Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 5 nomas tiesību izsoli

06/11/2023

Ventspils brīvostas pārvalde rīko telpu (483,7 kv.m) ēkā Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā 5, Ventspilī, un ēkai pieguļošās teritorijas (760 kv.m) ar nosaukumu “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 5” nomas tiesības piešķiršanas procedūru - Izsoli.

Ēkas un teritorijas nomas līgumu termiņš ir vismaz pieci gadi, maksimālais termiņš ir 45 gadi. Telpās var tikt veikta apstrādes rūpniecības (NACE 2.red. C sadaļa) darbība.

Ar telpām var iepazīties Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā 5, Ventspilī, katru darba dienu līdz 2023.gada 22.novembrim plkst.16.00, iepriekš vienojoties par apskates laiku pa tālruni: 63602326.

Izsoles nolikumu līdz 2023.gada 23.novembrim plkst. 10.00 var saņemt elektroniski e-pastā, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: [email protected] .

Piedāvājums jāiesniedz Ventspils brīvostas pārvaldē, Jāņa ielā 19, Ventspilī līdz 2023.gada 23.novembrim plkst. 10.00.

Piedāvājuma atvēršana un izsole notiek klātienē 2023.gada 23.novembrī plkst. 10.00 Jāņa ielā 19, Ventspilī.

Izsoles sākuma cena par telpu nomu – pretendentu piedāvātā augstākā nomas maksa par telpu nomu, kas nav zemāka par 4,23 EUR/m2 bez PVN. Izsoles veids - izsole ar augšupejošu soli. Izsoles solis - EUR 0,01 (viens cents).

Piedāvājuma nodrošinājums EUR 500 (pieci simti euro).

Nomas maksa gadā par teritoriju tiek noteikta saskaņā ar Ventspils brīvostas pārvaldes nekustamā īpašuma nomas maksas un maksas par apbūves tiesību noteikšanas principiem, nomas līgumu un apbūves tiesību līgumu noslēgšanas kārtību - skatīt šeit.