Ventspils brīvostas pārvalde rīko Ventspils Augsto tehnoloģiju parka ēkas Nr. 6 nomas tiesību izsoli

30/04/2021

Ventspils brīvostas pārvalde veic telpu, aptuveni 6400 m2 platībā, tai pieguļošās teritorijas 23000m2 platībā, Ventspils Augsto tehnoloģiju parka ēkā Nr. 6, Ventspilī nomas tiesību piešķiršanas procedūru (izsoli).

Ēkas nomas līguma termiņš ir vismaz 5 (pieci) gadi. Telpās var tikt veikta apstrādes rūpniecības (NACE 2.red. C sadaļa) darbība.

Ar telpām var iepazīties Ventspils augsto tehnoloģiju parkā 6, Ventspilī, katru darba dienu līdz 2021.gada 11.maijam no plkst. 9.00 līdz 16.00, iepriekš laiku saskaņojot pa tālruni: 63602321.

Procedūras nolikumu līdz 2021.gada 12.maijam plkst. 11.00 var saņemt elektroniski e-pastā, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: marcis.neliuss@vbp.lv .

Piedāvājums jāiesniedz Ventspils brīvostas pārvaldē, Jāņa ielā 19, Ventspilī līdz 2021.gada 12.maijam plkst. 11.00. Piedāvājuma atvēršana notiek 2021.gada 12.maijā plkst. 11.00 Jāņa ielā 19, Ventspilī.

Izsoles sākuma cena par telpu nomu – pretendentu piedāvātā augstākā nomas maksa par telpu nomu, kas nav zemāka par 3,50 EUR/m2 bez PVN. Izsoles solis – 0,01 EUR.