Ventspils brīvostas pārvalde saņēmusi pateicības rakstu no Latvijas Jūrniecības savienības

19/04/2017
Ventspils brīvostas pārvalde sanēmusi pateicības rakstu no Latvijas Jūrniecības savienības par ilggadēju sniegto atbalstu savienības darbības nodrošināšanā un jūrniecības tradīciju atjaunošanā Latvijā.

Latvijas Jūrniecības savienība (LJS) ir 1989.gadā dibināta sabiedriskā organizācija, kuras galvenais mērķis ir jūrniecības attīstība un tradīciju atjaunošana. LJS popularizē jūrniecības izglītību, palīdz Latvijas Jūras akadēmijai un atbalsta veterānus.

Ventspils brīvostas pārvalde kā LJS biedre savienībai sniegusi gan organizatorisku atbalstu, gan esam dalījušies ar savu pieredzi jūrniecības nozares uzturēšanā un attīstībā.

LJS sastāvā ietilpst Ventspils brīvostas pārvalde, kā arī citas ar jūrniecību saistītās organizācijas, t.sk. Rīgas brīvostas pārvalde, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde u.c.