Ventspils brīvostas pārvalde: SIA ““Ventspils nafta” termināls” tvaiku savākšanas iekārtas uzstādīšanai šķēršļu nav

11/11/2016
2016.gada 4.novembra sēdē Ventspils brīvostas valde nolēma samazināt nomājamo platību AS “Ventbunkers” un iznomāt to SIA ““Ventspils nafta” termināls” tvaiku savākšanas iekārtas uzstādīšanai. Tātad šobrīd SIA ““Ventspils nafta” termināls” ir saņēmis visus dokumentus no Ventspils brīvostas pārvaldes ieceres īstenošanai.

Ventspils pilsētā viens no gaisa piesārņojuma veidiem ir smakas, ko rada naftas un naftas produktu pārkraušana Ventspils brīvostā, tāpēc Ventspils brīvostas pārvalde jau daudzu gadu garumā rosinājusi naftas produktu pārkraušanas termināļus domāt par tvaiku savākšanas iekārtu uzstādīšanu.

Lai SIA ““Ventspils nafta” termināls” pēc iespējas ātrāk varētu uzstādītu tvaiku savākšanas iekārtu, un attiecīgi tiktu risināts gaisa piesārņojuma jautājums, steidzamības kārtā tika veikti grozījumi Ventspils brīvostas noteikumos, nosakot vienādas tehniskās prasības tvaiku savākšanas iekārtām. Tika pārbaudīts iecerētās tvaiku savākšanas iekārtas uzstādīšanas vietas krasta stiprinājumu faktiskais stāvoklis, lai izvērtētu vai iekārtu vispār konkrētajā vietā iespējams uzstādīt, un risināta virkne citu tehnisku jautājumu.  

Izvērtējot visus saņemtos dokumentus un pārbaužu rezultātus, 2016.gada 4.novembrī ārkārtas sēdē Ventspils brīvostas valde nolēma samazināt iznomāto platību Dzintaru ielā 82 AS “Venbunkers” un iznomāt šo teritoriju   SIA ““Ventspils nafta” termināls”   tvaiku savākšanas iekārtas uzstādīšanai un izmantošanai.

Šobrīd SIA ““Ventspils nafta” termināls” ir saņēmis visus nepieciešamos dokumentus no Ventspils brīvostas pārvaldes, lai uzstādītu tvaiku savākšanas iekārtu Dzintaru ielā 82 un tādējādi atrisinātu naftas produktu smaku problēmu, kas rodas laikā, kad naftas produkti tiek pildīti kuģos.