Ventspils brīvostas pārvalde turpina atjaunot ielu infrastruktūru Ventspilī

07/09/2020

Šobrīd norit pēdējie sagatavošanās darbi, lai uzsāktu Rūpniecības ielas posma no Apvedtilta līdz Durbes ielai Ventspilī atjaunošanu. Šis ir viens no 19 ielu posmiem Ventspilī, ko Ventspils brīvostas pārvalde atjauno 19,8 miljonu eiro vērtajā ostas pievedceļu atjaunošanas projektā.

Rūpniecības ielā plānots atjaunot segumu un apgaismojumu posmā no dzelzceļa pārbrauktuves pie rotācijas apļa krustojumā ar Durbes ielu līdz dzelzceļa pārbrauktuvei pie Apvedtilta. Šajā ielas posmā strādā vairāki lieli uzņēmumi, kuriem ir svarīgi nodrošināt autotransporta piekļuves iespējas arī remontdarbu laikā – “Ventplac”, “Baltic Forest Trading”, “Kurši” un citi – tāpēc šobrīd liela uzmanība tiek pievērsta satiksmes ierobežojumu plāna izstrādei, lai būvdarbi pēc iespējas mazāk ietekmētu  uzņēmumu darbu. Darbus plānots sākt septembra otrajā pusē un pabeigt līdz gada beigām.

Atklātajā konkursā par būvdarbu veikšanu uzvarēja SIA “Ventbetons-V”. Būvdarbu līgums noslēgts par 359 406,23 eiro (bez PVN). Būvuzraudzību objektā veiks SIA “Būvju profesionālā uzraudzība”.

Ventspils brīvostas pievedceļu atjaunošanas projektā līdz 2022. gadam Ventspilī norit 19 pievedceļu posmu gandrīz 13 kilometru garumā atjaunošana vai izbūve. Kopējās projekta attiecināmās  izmaksas ir 19,8 miljoni eiro.  85% no attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Projekts Nr. 6.1.1.0/17/I/001 „Pievedceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.