Ventspils brīvostas pārvaldē veic ikgadējo finanšu auditu

13/03/2017
Šajā mēnesī Ventspils brīvostas pārvaldē tiek veikts ikgadējais finanšu audits. Audita mērķis ir veikt Ventspils brīvostas pārvaldes 2016.gada finanšu pārskata revīziju.

Ventspils brīvostas pārvalde savā darbā izvirza augstas kvalitātes prasības, tāpēc arī audita veicējiem ir jābūt labākajiem un prasīgākajiem savā jomā. Izvēlētā auditorkompānija ir starptautiskais uzņēmums SIA “PricewaterhouseCoopers”, kas ir vadošie savā nozarē, pārbaudes veic skrupulozi un precīzi, nepieļaujot nekādas nobīdes.

Auditori sniegs savus ieteikumus, kā arī neatkarīgu un objektīvu informāciju par Ventspils brīvostas pārvaldes finanšu pārskatu.

Starp SIA “PricewaterhouseCoopers” klientiem ir vadošie Latvijas uzņēmumi, nozīmīgi ārvalstu investori, kā arī valsts pārvaldes iestādes un pašvaldības. Ventspils brīvostas pārvalde jau iepriekš strādājusi ar šo uzņēmumu, un ņemot vērā veiksmīgo sadarbību un kvalitatīvo darbu, uz pieciem gadiem noslēgts jauns līgums.

Finanšu auditu paredzēts noslēgt līdz 15.aprīlim, pēc tam tiks sagatavots revidenta slēdziens.