Ventspils brīvostas pārvalde veic kuģa “Rīva” atsavināšanu par brīvu cenu - KUĢIS PĀRDOTS

15/11/2021

Pieteikumus var iesniegt līdz š.g. 30.decembrim (ieskaitot) Ventspils brīvostas pārvaldē, Jāņa ielā 19, Ventspilī.

Ar noteikumiem var iepazīties Jāņa ielā 19, Ventspilī līdz 2021.gada 30.decembrim (ieskaitot), iepriekš laiku saskaņojot pa tālruni: 63602312 vai saņemt tos elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: [email protected] .

Kuģi “Rīva” var apskatīt Rūpniecības ielā 27 (piestātne Nr.53), Ventspilī darba dienās līdz 30.decembrim, iepriekš laiku saskaņojot pa tālruni: 26358771.

Kuģa “Rīva” nosacītā cena: EUR 5760,00.

Īpašuma pirkuma tiesības iegūst persona, kura pirmā iesniegusi pieteikumu un tikusi reģistrēta noteikumos paredzētā kārtībā.