Ventspils brīvostas pārvalde veiks būvdarbus Rūpniecības ielā 11

18/08/2017
Ventspils brīvostas pārvalde turpina uzlabot ostas termināļu infrastruktūru un uzsāks Rūpniecības ielas 11 izbūves un labiekārtošanas darbus.

Ostas infrastruktūras būvniecība un uzturēšana ir viens no galvenajiem Ventspils brīvostas pārvaldes uzdevumiem, lai privātajiem termināļiem, kas nomā piestātnes un laukumus ostā, radītu labākos biznesa apstākļus attīstībai. Rūpniecības ielā 11 tiks izbūvēta brauktuve un ietves, autostāvvieta, ar iespēju novietot līdz 17 automašīnām, uzstādīts jauns teritorijas apgaismojums, daļēji tiks pārbūvēts žogs, veikti apzaļumošanas darbi, kā arī pievilktas visas nepieciešamās komunikācijas.

Ventspils brīvostas pārvalde minētās teritorijas izbūves un labiekārtošanas darbus veiks par saviem līdzekļiem. Darbus paredzēts uzsākt septembra sākumā, bet pabeigt novembra beigās. Darbus veiks atklātā konkursā uzvarējušais uzņēmums SIA „Ceļu, tiltu būvnieks” par kopējo summu 94’837.72EUR, neskaitot PVN.