Ventspils brīvostas pārvaldes devums pilsētas publiskajai infrastruktūrai 8 mēnešos – 2,1 miljons eiro

15/09/2020

Atšķirībā no citām ostu un speciālo ekonomisko zonu pārvaldēm, būtisku Ventspils brīvostas pārvaldes izdevumu sadaļu veido gādāšana par tādām tās valdījumā nodotām teritorijām, kas vienlaikus ir pilsētas publiskās teritorijas. 2020.gada 8 mēnešos pilsētas infrastruktūras attīstībā un uzturēšanā ieguldīts ap 2,1 miljons eiro, bet gadā kopā šī summa būs vismaz 3 miljoni eiro.

Ventspils brīvostas pārvalde vienmēr starp citu konkurentostu pārvaldēm izcēlusies ar savu īpašo lomu pilsētas kopējā attīstībā un ikdienas sakoptības uzturēšanā. Atšķirībā no citām ostām Ventspils brīvostas pārvalde ne tikai ieskaita daļu saņemto ostu maksu pašvaldības budžetā, bet arī maksā, piemēram, par zāles pļaušanu, ielu un veloceliņu tīrīšanu, ceļazīmju atjaunošanu un krāšņajām puķu dobēm lielā daļā Ventspils teritorijas.

Saskaņā ar Likumu par ostām, 10% no ostu maksām tiek ieskaitīti attiecīgās pašvaldības speciālajā budžetā un izmantojami ar ostas darbību saistītās infrastruktūras attīstībai. 2020.gada 8 mēnešos Ventspils ostā iekasētās maksas papildinājušas Ventspils pilsētas pašvaldības budžetu par vairāk nekā 588 tūkstošiem eiro.

Ventspils brīvostas pārvaldes valdījumā nodotas 60 Ventspils ielas, 10 tilti un kustības pārvadi 65,6 kilometru garumā, 14 stāvlaukumi 21 000 kvadrātmetru platībā. Lielāko daļu šo ielu un laukumu atjaunojusi vai būvējusi Ventspils brīvostas pārvalde, piesaistot tam arī Eiropas Savienības fondu finansējumu.  Arī 2020.gadā Ventspils brīvostas pārvalde turpina pievedceļu projekta īstenošanu. Šī gada 8 mēnešos šim mērķim gan iztērēta salīdzinoši neliela summa - 645 823 eiro, bet darbi turpinās un šī summa gada griezumā būs daudz lielāka.

Būtisks apstāklis atjaunoto ielu un laukumu sakarā ir fakts, ka Ventspils brīvostas pārvalde apmaksā to uzturēšanas izdevumus - ielu un zālienu tīrīšanu, zāles pļaušanu, ielu un veloceliņu mehanizētu tīrīšanu, ielu seguma remontu, ielu apgaismojuma remontu, luksoforu remontu, melioratīvo sistēmu uzturēšanu, jauno koku kopšanu, ceļa zīmju uzturēšanu un remontu, dažādu iekārtu un būvju remontdarbus, elektroenerģijas piegādi, stādījumu un puķu dobju ierīkošanu un apkopšanu u.c.. 2020.gada budžetā šim mērķim  plānoti 1,38 miljoni eiro, no kā līdz septembrim bija izlietoti gandrīz 733 tūkstoši eiro.

Ventspils brīvostas pārvalde arī maksā par tās valdījumā nodotās teritorijas uzraudzību. 2020.gada līgumi ar pašvaldības policiju noslēgti par 233 360 eiro, no kā 8 mēnešos pašvaldības policija saņēmusi nedaudz vairāk par 143 tūkstošiem.

Ventspils brīvostas pārvalde vienmēr uzsvērusi, ka pilsētas iedzīvotājiem ir jābūt ieguvējiem no fakta, ka šeit atrodas osta, un arī 2020.gadā šī nostāja nav mainījusies.