Ventspils brīvostas pārvaldes komentārs par Ventspils nafta termināls paziņojumu

01/07/2016
Ventspils brīvostas pārvalde uzskata, ka  SIA “ “Ventspils nafta” termināls” 30.jūnijā izplatītajā paziņojumā “Saeimā pieņemtās tiesību normas veicina investīcijām nelabvēlīgu vidi Latvijā” atkārtoti maldina sabiedrību par Ventspils brīvostas pārvaldes, kā arī Ventspils pašvaldības darbu.

Atkārtoti atgādinām, ka, lai Ventspils brīvostas pārvalde varētu SIA “ “Ventspils nafta” termināls” (VNT)  izsniegt tehniskos noteikumus tvaiku savākšanas iekārtu (TSI) uzstādīšanai, nepieciešami grozījumi Ventspils brīvostas pārvaldes noteikumos, kas nosaka, kādas iekārtas smaku izplatības mazināšanai uzstādāmas. Noteikumu grozījumus Ventspils brīvostas pārvalde izstrādāja paātrinātā tempā, piesaistot labākos pašmāju un ārvalstu ekspertus un izvērtējot efektīvāko pieredzi citās ostās, turklāt sasauca ārkārtas valdes sēdi 27.maijā, lai noteikumus apstiprinātu ātrāk nekā to paredz kārtējo valdes sēžu grafiks. Šobrīd grozījumi nosūtīti saskaņošanai atbildīgajā ministrijā. Pēc noteikumu apstiprināšanas tie būs obligāti visiem termināļiem, kas strādā Ventspils brīvostā, toskait VNT. Tieši šie noteikumi var būt par pamatu tehnisko noteikumu izsniegšanai TSI uzstādīšanai.

Tāpat atgādinām, ka pretēji VNT izteikumiem, vēstuli par visu juridisko šķēršļu sakārtošanu tvaiku savākšanas iekārtas uzstādīšanas vietas jautājumā Ventspils brīvostas pārvalde saņēma tikai 2016.gada 16.maijā. Šobrīd Ventspils brīvostas pārvalde gaida informāciju no VNT par precīzu plānoto TSI atrašanās vietu, lai rūpīgi izvērtētu būvju izvietošanas tehniskos aspektus.

Vienlaikus neizpratni rada VNT vadības apgalvojumi, ka Ventspils pašvaldība kavē uzņēmumu attīstību. Tieši pašvaldības atbalsts bieži ir bijis izšķirošs, lai realizētu projektus brīvostas teritorijā. Tieši pašvaldības ieinteresētība un mērķtiecīgā darbība ir veicinājusi to, ka industriālā attīstība Ventspilī ir bijusi straujāka nekā citur Latvijā. Kopš 2002.gada darbam Ventspils brīvostas industriālajā zonā (kam ir speciālās ekonomiskās zonas statuss) piesaistīti 20 ārvalstu un pašmāju ražojoši uzņēmumi. 2010.gadā pirmo reizi darbavietu skaits rūpnieciskajā sektorā Ventspilī pārsniedza darbavietu skaitu ostas sektorā. Ventspils ierindojusies Latvijas lielāko rūpniecisko centru vidū – apsteidzot tādu vēsturisku rūpniecisko centru kā Jelgava un ierindojoties vienā līmenī ar Daugavpili. Rūpnieciskās produkcijas izlaides rādītāji Ventspilī kopš 2002.gada palielinājušies 21 reizi, bet eksporta apjoms palielinājies pat 40 reizes.