Ventspils brīvostas pārvaldes kuģu piestātni rekonstruēs LNK INDUSTRIES GROUP

10/09/2014
Ventspils brīvostas pārvalde ir noslēgusi līgumu par Ventspils brīvostas pārvaldes kuģu stāvēšanas piestātnes rekonstrukciju ar atklātā konkursa uzvarētāju pilnsabiedrību LNK INDUSTRIES GROUP. Šodien notika pirmā būvniecības sanāksme, lai vienotos par konkrētiem darbiem. Darbus objektā plānots sākt nākamajā nedēļā.

Vietu, kur mūsdienās stāv Ventspils brīvostas pārvaldes flotes kuģi, K.Valdemāra ielā 6, sauc arī par Veco zvejas ostu vai Ziemas ostu, arī vintrāfenu (no vācu valodas – Winterhafen– Ziemas osta). Iespējams, jau Livonijas ordeņvalsts un Kurzemes un Zemgales hercogistes laikā šī vieta izmantota kā patvērums ziemas laikā. 19. gadsimta beigās te izbūvēta zvejas osta. Šodien tā ir piestātne Ventspils brīvostas pārvaldes naftas savācējkuģiem, gultnes dziļuma mērīšanas kuģim Skauts, ūdenslīdēju kuģim Neptūns, ekskursiju kuģim Hercogs Jēkabs. Vēl šeit ir vieta diviem krasta apsardzes kuģiem.

Rekonstrukcijas projekta ietvaros tiks kapitāli remontētas piestātnes hidrotehniskās konstrukcijas, kā arī labiekārtota piegulošā teritorija. Labiekārtošanā būs iekļautas interesantas formas, kas simbolizēs jūras viļņus. To konstrukciju veidos betona atbalsta sienas ar speciālu faktūru, kas pildītas ar kaltā granīta bruģi. Šajā pašā teritorijā paredzēts uzbūvēt autostāvvietu 39 transporta vienībām.

Projekta īstenošanas termiņš ir 7 mēneši. Līgums par būvdarbu veikšanu noslēgts ar atklātā konkursa uzvarētāju pilnsabiedrību LNK INDUSTRIES GROUP par kopējo summu 2,29 miljonu eiro apmērā, no kā 85% segs ES Kohēzijas fonds. Ziemas ostas rekonstrukcijas projekts ietilpst ES Kohēzijas fonda līdzfinansētajā projektā Nr.3DP/3.3.1.3.0/10/IPIA/SM/001 Ventspils brīvostas infrastruktūras attīstība, kas tiek īstenots darbības programmas Infrastruktūra un pakalpojumi papildinājuma 3.3.1.3.aktivitātē Lielo ostu infrastruktūras attīstība “Jūras maģistrāļu” ietvaros.

Pilnsabiedrība LNK INDUSTRIES GROUP ar Ventspils brīvostas pārvaldi jau sadarbojusies vairākos vērienīgos projektos: Ventspils brīvostas 1.muliņa demontāža, 12.piestātnes būvniecība, kā arī Ventas tilta rekonstrukcija, ko veica LNK grupas uzņēmums AS Latvijas tilti.