Ventspils brīvostas teritorijā pabeigti zivju saldētavas būvdarbi

19/12/2017
Ventspils brīvostas industriālajā teritorijā Talsu ielā 200 biedrība “Nacionālās zvejniecības ražotāju organizācija” pabeigusi zivju saldētavas ēkas būvdarbus. Vēl turpinās teritorijas labiekārtošana un ēkas aprīkošana ar saldēšanas iekārtām. Saldētava darbu sāks nākamā gada pavasarī.

7,3 hektārus plašā teritorija Talsu ielā 200, kur padomju laikā darbojās zvēraudzētava, jau ilgstoši netiek izmantota. Šī gada februārī Ventspils brīvostas pārvalde sāka teritorijas sakārtošanas darbus – nojauca vecos graustus, izveda būvgružus un nolīdzināja teritoriju tādā apjomā, lai varētu sākt saldētavas būvniecības darbus.

Biedrība "Nacionālās zvejniecības ražotāju organizācija" saldētavu ēkas vajadzībām nomā 1,6 hektārus no bijušās zvēraudzētavas teritorijas. Ēkas būvdarbi ir pabeigti, bet vēl turpinās saldētavai pieguļošās teritorijas labiekārtošanas darbi. Tuvāko mēnešu laikā ēkā tiks pabeigta saldēšanas iekārtu uzstādīšana un ieregulēšana. Biedrības pārstāvji ir gandarīti par paveikto un cer, ka saldētava būs nozīmīgs palīgs visa reģiona zivsaimniekiem. Saldētavas būvniecībai piesaistīts Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējums, un projekta kopējās izmaksas ir 2,1 miljons eiro.

Saldētavas ēka ir pirmā industriālā ēka, kas uzbūvēta Talsu ielā 200, bet Ventspils brīvostas pārvalde šo teritoriju piedāvās izmantot arī citiem investoriem. Šogad, ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Pievedceļi Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” Talsu ielā 200 tika uzbūvēts arī jauns piebraucamais ceļš 315 metru garumā ar divvirzienu kustību un gājēju ietvi, kā arī stāvvietas 20 vieglajām un septiņām kravas automašīnām.