Ventspils brīvostas valde nolemj bez atlīdzības nodot pašvaldībai ostas celtni vides instalācijas izveidei

07/10/2020

Ventspils brīvostas valde ir nolēmusi nodot Ventspils pilsētas pašvaldībai bez atlīdzības īpašumā portālceltni “GANZ”, kas ilgus gadus kalpojis Ventspils ostā, lai to izmantotu kā vides objektu atjaunotajā Ostas ielas promenādē. Tāpat nolemts bez atlīdzības pašvaldībai nodot vides objektu – celtņa un dzenskrūves – izveidei būvēto infrastruktūru.

Ieguldot vairāk nekā 2,6 miljonus eiro, Ventspils brīvostas pārvalde šogad pabeidza 2018.gadā sākto Ostas ielas izbūvi no tā sauktās “Ziemas ostas” līdz Kapteiņdienestam, tā par turpat 600 metriem pagarinot Ostas promenādi. Līdz ar ielas izbūvi labiekārtota arī vēsturisko Jūras darbnīcu teritorija, atjaunota ēkas fasāde, nojaukti grausti un izvietoti vairāki vides objekti: “Mīlestības bāka”,  loču kuģis “Ronis”, boju un stoderu kolekcija, tādējādi izveidojot jaunu tūrisma un atpūtas vietu pilsētā.

Tālākajos plānos jeb tā sauktajā 2.kārtā bija paredzēts teritoriju papildināt vēl ar citiem vides objektiem – portālceltni un kuģa dzenskrūvi. Jau 2018.gadā tika uzsākta AS “Ventspils tirdzniecības osta” īpašumā esošā portālceltņa “Ganz” iegādes procedūra, lai to pārveidotu par vides objektu. Tiesa, pašus uzstādīšanas darbus nebija plānots īstenot ātrāk par 2021.gadu jeb atkarībā no finanšu iespējām.

Ņemot vērā pašreizējo situāciju kravu tranzīta jomā, kad Krievijas politikas pārvirzīt kravas uz savām ostām un pasaules ekonomiskās situācijas dēļ kravu tranzīts ir būtiski samazinājies, līdz ar to būtiski samazinājies arī Ventspils brīvostas pārvaldes ienākumu apjoms, Ventspils brīvostas pārvalde nesaredz iespējas ieguldīt līdzekļus vides objektu izbūvē, jo primāri nepieciešams nodrošināt ostas darbību. Tomēr Ventspils brīvostas pārvalde pilnībā atbalsta pašvaldības vēlmi radīt Ventspilī jaunus vides objektus, tā piesaistot pilsētai tūristus, kas veicina jaunu darbavietu un ienākumu pašvaldības budžetā veidošanos.

2020.gada 6.oktobrī Ventspils brīvostas valde pieņēma lēmumu nodot portālceltni “GANZ” un ar šo objektu saistīto infrastruktūru (portālceltņa sliedes un sliežu pamati, apgaismojuma prožektori) Ostas ielā Ventspils pilsētas pašvaldībai bez atlīdzības īpašumā. Tāpat Ventspils brīvostas valde nolēmusi bez atlīdzības pašvaldībai nodot vides objektam “Dzenskrūve ar skatu laukumu” būvēto infrastruktūru, vienojoties, ka pašvaldība kompensē Ventspils brīvostas pārvaldes izdevumus par objekta būvprojekta izstrādi.

Ventspils brīvostas pārvaldes galvenais uzdevums ir gādāt par ostas funkciju īstenošanu un tā drīkst tērēt līdzekļus tikai ar ostas darbību saistītiem jautājumiem. Vienlaikus Ventspils brīvostas pārvalde vienmēr uzsvērusi, ka pilsētas iedzīvotājiem ir jābūt ieguvējiem no fakta, ka šeit atrodas osta, un arī 2020.gadā šī nostāja nav mainījusies.