Ventspils brīvostas valde nolēmusi pielikt punktu naftas produktu smakām Ventspilī

12/09/2016
Šī gada 27.maijā Ventspils brīvostas valdes ārkārtas sēdē tika skatīti, bet 2.septembra sēdē precizēti grozījumi Ventspils brīvostas noteikumos, kas paredz, ka termināļiem, kuri nodarbojas ar naftas un naftas produktu pārkraušanu Ventspils brīvostā, ir pienākums novērst smaku izplatību uzstādot gaistošo organisko savienojumu tvaiku savākšanas un utilizācijas iekārtas. 

Gan Ventspils pašvaldība, gan Ventspils brīvostas pārvalde daudzkārt ir saņēmusi iedzīvotāju sūdzības par smakām, kas nāk no ostas termināļiem laikā, kad naftas produktus pilda kuģos. Pēdējo gadu laikā termināļos palielinājies to naftas produktu klāsts, kuru sastāvā ir aromātiskie ogļūdeņraži ar nepatīkamu smaku, līdz ar to arī sūdzību skaits palielinājies.

Smakas kā vienu no lielākajām problēmām Ventspilī regulāri norāda arī socioloģiskajās aptaujās aptaujātie ventspilnieki. Lai gan šīs problēmas risināšanai ir pieejami tehniski risinājumi un vides prasību ievērošanu Latvijā kontrolē valsts iestādes, valstī nav neviena likuma, kas ostas termināļiem liktu uzstādīt iekārtas, kas novērš smaku izplatīšanos.

Iedzīvotāju pamatotās sūdzības un Ventspils pilsētas pašvaldības izlēmīgā pozīcija šajā jautājumā rosināja Ventspils brīvostas pārvaldi darīt visu, lai beidzot pielikt punktu problēmai ar naftas produktu smakām pilsētā. Un risinājums tika atrasts. Neskatoties uz to, ka Latvijas valsts normatīvajos aktos šāda prasība nav ietverta, Ventspils brīvostas pārvalde, piesaistot Latvijas un ārvalstu speciālistus, izstrādāja papildinājumus brīvostas noteikumos, kas paredz, ka termināļiem, kuri nodarbojas ar naftas un naftas produktu iekraušanu kuģos, ir pienākums iekraušanas vietās uzstādīt iekārtas, kas līdz minimumam samazinās smaku nonākšanu gaisā. Ventspils brīvostas valde, kurā ir četri Ventspils pašvaldības un četri valsts pārstāvji, grozījumus noteikumos pieņēma.

Lai izstrādātu noteikumu grozījumus, Ventspils brīvostas pārvaldes speciālisti sadarbībā ar Latvijas un ārvalstu vides ekspertiem izpētīja arī Baltijas jūras, Ziemeļjūras un ASV ostu pieredzi smaku izplatības samazināšanā. Labs piemērs šīs problēmas risināšanā redzams arī jau šobrīd Ventspilī - viens no Ventspils ostas termināļiem – SIA “Ventamonjaks Serviss” pēc savas iniciatīvas 2006. gadā izbūvēja tvaiku savākšanas iekārtu, kas veiksmīgi darbojas, un pierāda, ka smaku problēmu iespējams risināt. Pēc noteikumu stāšanās spēkā tvaiku savākšanas iekārtu izmantošana būs obligāts pienākums visiem termināļiem, kas Ventspils ostā nodarbojas ar naftas vai naftas produktu pārkraušanu.

Ventspils brīvostas pārvalde noteikumu projektu nosūtīja saskaņošanai atbildīgajās ministrijās un 2.septembrī precizēja noteikumu projektu atbilstoši saņemtajiem ierosinājumiem. Noteikumi stāsies spēkā, kad Ventspils pilsētas dome tos izdos kā saistošos noteikumus.