Ventspils elektronikas fabrika paplašināsies

02/09/2014
Par nākotnes plāniem un ieceri nomāt telpas topošajā Elektronikas centrā jautājamVentspils elektronikas fabrikas vadītājam Aldim Cimoškam.

Domājat par jaunām telpām. Kā šobrīd uzņēmumam veicas, un vai plāns par telpu nomu Elektronikas centrā nozīmē paplašināšanos?

– Uzņēmumam šobrīd veicas labi. Mūsu ražotnē ir nodarbināti ap 90 darbinieku, dažbrīd pat vairāk. Jāatklāj, ka augustā uzņēmums sasniedzis vienu no lielākajiem apjomiem mūsu jebkad saražotajā pievienotajā vērtībā. Tāpat esam saņēmuši apstiprinājumu no Eiropas fondu programmas un nākamgad izmantosim iespēju, saņemot līdzfinansējumu, izveidot vēl vienu SMD (elektronisko plašu montāžas) ražošanas līniju. Viena līnija būs paredzēta sarežģītākiem, otra – vienkāršākiem produktiem. Iekārtas, ko plānojam iegādāties, būs šobrīd modernākās pasaulē savā segmentā. Līdz ar to augsim lielāki ne vien platības, cilvēku skaita un saražotās produkcijas apjoma ziņā, bet arī tehnoloģiju jomā. Tādējādi uzturēsim jau iepriekš uzstādīto mērķi: būt vienam no tehnoloģiski modernākajiem uzņēmumiem Baltijā.

Ar ko skaidrojama izaugsme, vai tirgus tendences?

– Izaugsmes pamatā ir skrupulozs un neatlaidīgs darbs vairāku gadu garumā, audzējot esošo klientu produkcijas apjomus, kā arī klientu skaitu. Lai gan gribētos, lai jauni klienti un pasūtījumi veidotos ātrāk: zvans, piedāvājums, līgums un produkcija – mūsu nozarē tas ir gadiem ilgs process. Ventspils elektronikas fabrikā ieguldītais darbs sāk dot rezultātus. Līdz ar to mums arī ir radusies nepieciešamība pēc papildu telpām. Lai saražotu visu, ko esam apņēmušies, jau šobrīd nomājam telpas ārpus esošās ēkas. Pat nomātajās telpās mums jau paliek par šauru, jo nepieciešama vieta ne vien tieši ražošanai, bet arī preču un materiālu loģistikai. Turklāt nepieciešamas piemērotas telpas. Elektronikas nozarē nevar izmantot jebkuras telpas, jo ir pietiekoši daudz specifisko prasību pret ražošanas vidi.

Vai Elektronikas centrs būs piemērots jūsu specifiskajām prasībām?

– Elektronikas centrs tiek plānots ar universālām un apstākļiem pielāgojamām telpām, kas būtu piemērotas jebkura veida elektronikas ražotājiem. Tās plānotas tā, lai eventuālo telpu pielietojumu varētu ātri un efektīvi pielāgot elektronikas mainīgajam biznesam. Šajā nozarē produkti ātri noveco un ir jāspēj strauji mainīties līdzi – pārvietot iekārtas, mainīt tehnoloģiskās plūsmas. Ventilācijas sistēma, apkures sistēma veidotas tā, lai tur spētu darboties uzņēmums, kuram ir būtiski niansēti kontrolēt mitruma un citus iekšējā klimata rādītājus, kā tas ir elektronikas uzņēmumiem. Kvalitātes sistēma, ko mēs uzturam, prasa šos parametrus uzraudzīt, uzskaitīt, kontrolēt.

Kā ar darbiniekiem – vai ir iespējas atrast elektronikas nozarei atbilstošus?

– Mums ir nepieciešamība pēc darbiniekiem, kas spēj skrupulozi izpildīt precīzas darbības, komplektējot elektronikas produktus. Mēs uzskatām, ka ļoti labi šajā jomā var iestrādāties sievietes – gādīgas virtuves pavarda turētājas. Svarīga ir attieksme pret darbu. Ja savā virtuvē prot uzturēt tīrību un kārtību, šīs prasmes noder arī mūsu darbā. Šādus darbiniekus šobrīd Ventspils pilsētā ir iespējams nodrošināt.

Kā ar nozares speciālistiem?

– Ar speciālistiem ir daudz sarežģītāk, jo tādu speciālistu ir salīdzinoši maz, to pastāvīgi trūkst. Ventspils Augstskola un tehnikums gan paši, gan sadarbībā ar mums tos sagatavo, bet kopumā jūtam problēmas tādus operatīvi atrast, tādēļ ņemam vecāko kursu studentus un mēģinām viņus papildus apmācīt. Protams, tās ir papildu izmaksas, kuras esam ar mieru uzņemties sociālās atbildības vārdā. Gadās, ka laikā, kad augstskolās ir sesija, te paliek klusāks un tieši tad attiecīgie speciālisti ir kritiski nepieciešami šeit uz vietas.

Respektīvi, šīs jomas speciālistu Latvijā aizvien trūkst?

– Jā, tieši tā, tādēļ šajā mācību gadā no savas puses centīsimies darīt vēl vairāk. Pašlaik sadarbībā ar Ventspils Tehnikumu piedalāmies duālās apmācības programmā, un līdztekus plānojam arī ciešāku sadarbību ar augstskolu. Iespējams, ka tiks ieviesta arī Ventspils elektronikas fabrikas stipendija labākajiem augstskolas elektronikas studentiem. Tas varētu būt ilgtermiņa atbalsts atsevišķiem vecāko kursu studentiem.

Elektronikas centrā nekādas speciālas tīrās istabas netiks iebūvētas? Vai izmantojat to, kas jums tehnoloģiju parka ēkā pieejama?

– Nē, jaunajā centrā clean room (tīrās telpas) nebūs. Šeit jau esošā tīrā telpa ir Ventspils Augsto tehnoloģiju parka īpašums. Tīrās telpas pieejamība dod mums papildu iespējas tādu jaunu klientu piesaistē, kuru specifisko produktu ražošanai tā ir nepieciešama. Piemēram, medicīnas un aizsardzības nozarē. Tas, ka varam to izmantot, dažkārt var izrādīties izšķiroši.

Elektronikas nozares specifika ir ierobežota iespēja atklāt klientus, bet varbūt varat nedaudz atklāt jūsu eksporta ģeogrāfiju?

– Tie mūsu klienti, kas ir Latvijā, ir zināmi, un mēs lepojamies ar šo sadarbību. Starp Latvijā lielākajiem jāmin MikrotīklsVendon. Mēģinām atbalstīt arī mazākus Latvijas uzņēmumus, kuri nav mūsu galvenajā mērķauditorijā – liela apjoma pasūtījumi. Ārpus Latvijas mūsu mērķauditorija ir Ziemeļeiropas valstis. Tur mēs aizņemam ļoti, ļoti nelielu tirgus daļu, vēl ir daudz, kur augt un attīstīties. Savukārt mūsu klienti, izmantojot savas starptautiskās piegādes ķēdes, nosūta mūsu ražotos produktus uz ļoti daudzām valstīm visā pasaulē.

Vai esošajā ģeopolitiski saspringtajā situācijā ir pamats uztraukumam par to, ka tā var ietekmēt uzņēmuma darbību?

– Tās bažas, kas šobrīd valda pasaulē un Latvijā līdz ar notikumiem Austrumeiropā, mūsu nozari un uzņēmumu var skart vismazāk, jo mums līdz šim nav bijusi sadarbība ar austrumiem, un arī turpmāk mēs skatāmies rietumu reģionu virzienā. Kas attiecas uz cita veida krīzēm, ražošanas pakalpojumu bizness vispār ir jutīgs pret visāda veida svārstībām. Tomēr plānojam divu, triju gadu laikā kāpināt apgrozījumu vismaz divas reizes. Lai sasniegtu šo mērķi, būtu jārada aptuveni 45 jaunas darba vietas. Tāpat plānojam apgūt aizvien jaunas kompetences, lai iegūtu arī jaunus klientus. Klientus ļoti bieži interesē jau pilnībā gatavs produkts – elektroniskā plate, kas ielikta korpusā, sakomplektēta ar vadiem un papildaprīkojumu, – skaistā iepakojumā, kas uzreiz, bez papildu apstrādes, nonāk veikalu plauktos. Pilnas produkta ražošanas ķēdes īstenošana arī ir paredzēta jaunajās telpās, lai gan to darām jau šobrīd. Box build (montāžas) nodaļa Ventspils elektronikas fabrikā darbojas jau kopš pagājušā gada jūlija un audzē apjomu ar katru mēnesi.

ventasbalss.lv