Ventspils Jahtu osta – nozīmīgs pieturas punkts

05/09/2017
Kalendārs liecina, ka straujiem soļiem pietuvojies rudens. Un tas nozīmē, ka arī Ventspils Jahtu osta pamazām gatavojas sezonas noslēgumam. Kaut arī apkopot šīs sezonas rezultātus vēl ir pāragri, jau šobrīd secināms, ka Jahtu ostas apmeklētība un atpazīstamība ar katru gadu turpina pieaugt.

Turklāt, sadarbojoties ar Ventspils brīvostas pārvaldi, Jahtu osta šogad iesaistījās vērienīgā projektā, kas nākotnē, iespējams, piesaistīs vēl vairāk burātāju.

Prognozē daudzsološus rezultātus

Sākotnēji maz izmantotajā teritorijā Medņu ielā 40 pēdējo gadu laikā notikušas pozitīvas pārmaiņas. Par Jahtu ostas attīstību un jahtu apkalpošanu jau trešo sezonu veiksmīgi gādā SIA Baltic Marine Invest meitaskompānija SIA New Yacht Marina, kas noslēgusi līgumu ar Ventspils brīvostas pārvaldi par zemes nomu. Kopš darba uzsākšanas 2014. gada nogalē Jahtu osta pakāpeniski tiek sakārtota, vienlaikus paplašinot arī piedāvājumu klāstu burātājiem un citiem ūdenstūristiem. Ieguldītā darba rezultāti galvenokārt atspoguļojas statistikas datos – jahtu tūrisma aktivitāte mūsu ostā arvien pieaug.

Sākotnēji licies, ka šī gada sezonas rādītāji nepiemēroto laika apstākļu, kādi valdīja jūnijā un jūlijā, dēļ varētu būt sliktāki nekā pērn, bet šobrīd, arvien tuvojoties sezonas noslēgumam, vērojamas pozitīvas tendences, informēja Ventspils Jahtu ostas pārvaldnieks Reinis Ābele. Vadoties pēc iepriekšējo gadu pieredzes, sezona turpināsies vēl aptuveni līdz oktobra beigām, taču jau šobrīd secināms, ka kopējie rādītāji būs vismaz pērnā gada līmenī.

Līdz 30. augustam ostā šosezon ienākušas 428 jahtas no 20 dažādām valstīm. Līdzīgi kā citus gadus, arī šogad skaitliski visvairāk jahtu Ventspils ostā ienākušas no Vācijas, attiecīgi pēc tam seko Somija, Zviedrija un citas valstis. Turklāt, kā pastāstīja Ābele, šajā sezonā ie­zīmējusies līdz šim nebijusi tendence – ceļotāji no Lielbritānijas. 2015. ga­da sezonā Ventspilī viesojās 8 jah­tas no šīs valsts, pērn – 12, bet šogad līdz jūlija beigām to skaits sasniedzis jau 20. Po­zitīvi rādītāji vērojami arī Jahtu ostā pavadīto dienu ziņā, jo tieši šie sta­tistikas dati, kā skaidro Ābele, vis­precīzāk atspoguļo viesu apmierinātību ar sniegto pakalpojumu kva­litāti – jo ilgāk viņi izvēlas uzturē­ties pie mums, jo lielāka ir apmierinātība ar saņemto pakalpojumu kvali­tāti.

Turklāt šogad Jahtu osta eksperimentālā kārtā piedāvāja vēl nebijušu pakalpojumu – iespēju īrēt vienu divvietīgu numuriņu jahtkluba ēkas otrajā stāvā. Pieprasījums pēc šāda pakalpojuma bija liels – to steidza izmantot gan burātāji, gan arī citi pilsētas viesi, sacīja Ābele.

Šobrīd Jahtu osta var nodrošināt stāvvietu 20 jahtām, taču, tā kā burātāju aktivitāte ar katru gadu pieaug, pašā tūrisma sezonas plaukumā ostā trūkst vietu. Tāpēc nereti tiek izmantotas arī kuģu piestātnes līdzās esošajā Zvejas ostā.

Gatavojas projekta realizācijai

Šajā sezonā kompānija galvenokārt strādāja pie Latvijas–Igaunijas pārrobežu programmas projekta Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā izstrādes. Projekta kopējais mērķis ir izveidot mazu ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem Baltijas jūras austrumu piekrastē, Rīgas jūras līcī gan Latvijā, gan arī Igaunijā, popularizējot ostu kā atraktīvu galamērķi.

Ventspils Jahtu ostā plānota 4. piestātnes rekonstrukcija, peldošo pontonu ar pietauvošanās fingeriem izvietošana, Jahtu ostas ēkas rekonstrukcija, jahtu pārvietojamā celtņa iegāde un glabāšanas laukuma izveide, kā arī citas aktivitātes, kas saistītas ar jahtu ostu tīkla mārketingu un burātāju piesaisti.

Kā norādīja pārvaldnieks, būvdarbus uzsāks šoziem, lai daļa no plānotajām iecerēm būtu realizētas jau līdz nākamās sezonas atklāšanai. Projekta īstenošanai Eiropas Savienība piešķīrusi Ventspils Jahtu ostai finansiālos līdzekļus 630 353 eiro apmērā (projekta kopsumma ar uzņēmuma līdzfinansējumu – 741 592 eiro).

Taču, rūpējoties par to, lai Jahtu osta kļūtu aizvien simpātiskāka burātājiem un arī vietējiem iedzīvotājiem, jau pagājušā gada sezonā tika veikti būtiski uzlabojumi, kas pozitīvi novērtēti arī šogad. Ikvienam ir pieejama āra kafejnīca ar bagātīgu piedāvājuma klāstu, uzstādīti jahtu pietauvošanās gali jeb mūringi, nodrošinot drošāku publisko zonu, ierīkota slēgta teritorija automašīnu satiksmei, uzlabots Jahtu ostas interneta pieslēgums, noņemti zvejas kuģu fenderi, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu iespēju arī jahtām izmantot zvejas kuģu piestātnes, kā arī labiekārtota dežurantu pieņemšanas telpa. Un, līdzīgi kā citus gadus, arī šogad Jahtu osta nodrošināja visus nepieciešamos pakalpojumus burātājiem un jahtu pasažieriem – aprīkotas dušas un labierīcības, veļas automātus, saunas pakalpojumu, velonomu, jahtu izcelšanu, remontu un citus.

Interaktīvs e-kiosks burātāju ērtībām

Ventspils Jahtu osta sadarbībā ar brīvostas pārvaldi šosezon iesaistījās Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas projektā SmartPorts – Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem. Rezultātā Jahtu ostas pārziņā šobrīd atrodas skārienjutīgs interaktīvs e-kiosks jeb elektronisks informācijas stends. Kioskā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu palīdzību izveidota vienota informācijas un rezervācijas sistēma HelloPorts, kuru izmantojot burātāji var plānot savu ceļojumu, rezervēt vietu jahtu ostās, norēķināties par pakalpojumiem, plānot tūrisma maršrutu un iegūt citu sev nepieciešamo informāciju. Līdzīgi kioski ar šo pašu informācijas tīklu uzstādīti arī citās projektā iesaistītajās ostās, tādējādi paredzot, ka mazās ostas kļūs par aizvien nozīmīgākiem spēlētājiem reģiona ekonomiskās attīstības procesā.

Kioska dizains veidots vaļa astes formā, taču, lai piešķirtu tam oriģinālu izskatu, pie mums kiosks tiks apgleznots līdzīgi kā Jahtu ostā izvietota gotiņa, par kuras vizuālo noformējumu parūpējusies māksliniece Elvīra Aznagulova.

Tā kā jau drīzumā Jahtu ostā sāksies būvdarbi, e-kiosks ceļotājiem būs pieejams nākamā gada sezonā, norādīja pārvaldnieks.

Tāpat sadarbībā ar brīvostas pārvaldi Ghetto Games festivāla laikā gan Jahtu ostā, gan arī pie citām Ventspils ostas piestātnēm šovasar norisinājās Latvijas atklātais Stand up paddle (SUP) čempionāts, pulcējot gan airēšanas entuziastus, gan arī profesionālus sportistus no Latvijas un ārvalstīm. Līdz ar to pasākums vienlaikus kļuva arī par nozīmīgāko izklaides norisi šajā sezonā, atzīmēja Ābele.

Ventspils Jahtu ostas pārvaldnieks Reinis Ābele.

Ventspils Jahtu ostas teritorijas attīstības vizualizācija. Šādi jahtu osta izskatīsies jau aptuveni tuvāko divu gadu laikā.

Pagājušo jahtu sezonu rezultāti

ienākušas jahtas:

2015. gadā 394

2016. gadā 450

kopējais jahtu pasažieru skaits:

2015. gadā 1367

2016. gadā 1452

pavadīto dienu skaits:

2015. gadā 727

2016. gadā 858

ģeogrāfiskie rādītāji:

2015. gadā 16 valstis

2016. gadā 23 valstis

Jahtu osta ir konkurētspējīga

Imants Sarmulis

Ventspils brīvostas pārvaldnieks

– Kopš 2014. gada, kad tika parakstīts līgums par zemes nomu ar SIA New Yacht Marina, Jahtu ostā vērojama nepārtraukta attīstība un izaugsme. Burātājus interesē sakārtota, droša osta, un Ventspils to šobrīd neapšaubāmi var piedāvāt. Plānotie Jahtu ostas attīstības darbi Eiropas Savienības projekta gaitā, kā arī interaktīvā e-kioska izvietošana, ar kura palīdzību ceļotāji vēl ērtāk varēs plānot maršrutus, rezervēt dažādus pakalpojumus un veikt to apmaksu, norāda uz Ventspils Jahtu ostu kā arvien pievilcīgāku un nopietnāku punktu burātāju pasaules kartēs.