Ventspils nafta termināls turpina maldināt sabiedrību

20/09/2016
SIA “”Ventspils nafta” termināls” (VNT) vairākkārtēji izplatītie paziņojumi ar pārmetumiem Ventspils brīvostas pārvaldei par it kā liktiem šķēršļiem tvaiku savākšanas sistēmas (TSI) uzstādīšanai ir pilnīgi nepamatoti un klaja sabiedrības maldināšana. Tieši otrādi – Ventspils brīvostas pārvalde jau daudzus gadus ir visādi mēģinājusi aicināt uzņēmējus strādāt atbildīgi un gādāt ne tikai par savu biznesu, bet arī ventspilnieku labklājību.

Ņemot vērā Ventspils iedzīvotāju sūdzības un vides standartus, kam Ventspils pilsētā vienmēr pievērsta visaugstākā uzmanība, jau daudzu gadu garumā Ventspils brīvostas pārvalde uzņēmusies starpnieka lomu starp diviem privātiem termināļiem – AS “Ventbunkers” un VNT, lai panāktu, ka VNT uzstāda efektīvas tvaiku savākšanas iekārtas, kas maksimāli mazinātu naftas produktu smaku izplatību. Ventspils brīvostas pārvalde ir Ventspils ostas teritorijas pārvaldītājs. Zeme un piestātnes, kas nepieciešamas kravu pārkraušanai, ir iznomātas privātajiem termināļiem. VNT kravu pārkraušanai izmanto piestātnes, kas iznomātas AS “Ventbunkers”. Ventspils brīvostas pārvaldei nav tiesību kādam uzņēmumam zemi noņemt, lai citam atļautu tur kaut ko būvēt – šajā gadījumā patvaļīgi atņemt iznomāto zemi AS “Ventbunkers” un nodot to VNT. Diemžēl daudzu gadu garumā abiem termināļiem tā arī neizdevās vienoties. Visbeidzot, tikai 2016.gada maijā šis jautājums tika sakārtots un Ventspils brīvostas pārvaldei bija iespēja skatīt jautājumu par TSI uzstādīšanu. 2016.gada jūlija beigās VNT precīzi norādīja, tieši kurā vietā iekārtu paredzēts būvēt. Šobrīd Ventspils brīvostas pārvalde, piesaistot ekspertus, pēta visus tehniskos aspektus iekārtas būvēšanai, kas ietver nopietnu krasta nogāzes skenēšanu, lai pārliecinātos, ka jauna būve neradīs problēmas ostas infrastruktūrai.

 Tā kā, neskatoties uz regulāro saraksti par TSI uzstādīšanu ar VNT jau kopš 2008.gada, jautājums uz priekšu nekādi nevirzījās, Ventspils brīvostas pārvalde nolēma spert vienu soli tālāk – izstrādāt grozījumus brīvostas noteikumos, kas nosaka, ka termināļiem, kas nodarbojas ar naftas produktu pārkraušanu, jāuzstāda tvaiku savākšanas iekārtas. Lai šis nebūtu tikai projekts “ķeksīša pēc”, bija nepieciešama nopietna vietējo apstākļu un labākās ārvalstu prakses izpēte. Noteikumu izstrādei tika pieaicināti labākie pašmāju un ārvalstu eksperti. 2016.gada 27.maija valdes sēdē grozījumus apstiprināja, bet 2.septembrī – precizēja pēc atbildīgo ministriju saņemtajiem ierosinājumiem. Šobrīd noteikumu projekts nosūtīts Ventspils pilsētas domei, lai tos izdotu kā saistošos noteikumus.