Ventspils ostas 2.un 3.piestātnes stiprināšanai būs lielāks Kohēzijas fonda līdzfinansējums

30/11/2015
Eiropas Komisija atbalsta Kohēzijas fonda projekta "Ventspils ostas Ventas upes kanāla nostiprinājums - piestātņu Nr.2 un Nr.3 pastiprināšana” finansējuma atbalsta intensitātes palielināšanu.

2015.gada 30.novembrī tika parakstīti grozījumi līgumā par Kohēzijas fonda projekta "Ventspils ostas Ventas upes kanāla nostiprinājums - piestātņu Nr.2 un Nr.3 pastiprināšana” realizāciju.

Pēc ilgstošas Ventspils brīvostas pārvaldes sarakstes ar Eiropas Komisiju par atbalsta intensitātes paaugstināšanu Projektā, Eiropas Komisija pieņēma lēmumu lietā “SA.40838 Grozījumi par valsts atbalsta pasākumiem Ventspils brīvostas pārvaldei - grunts stabilizēšana”, ar kuru Eiropas Komisija saskaņoja kā pieļaujamu un ar iekšējo tirgu saderīgu atbalstu 85% apmērā no Projekta kopējām izmaksām.

Ņemot vērā pozitīvo lēmumu, Projektam bija iespējams palielināt Kohēzijas fonda finansējuma daļu no 2,37 miljoniem eiro uz 3,8 miljoniem eiro attiecīgi samazinot Ventspils brīvostas pārvaldes finansējuma daļu. Šāds pozitīvs pavērsies ļauj vairāk līdzekļu novirzīt citu investīciju objektu realizācijai. Kopējās Projekta attiecināmās izmaksas ir aptuveni 4,47 miljoni EUR.

Objekta būvniecība norisinās ES Kohēzijas fonda līdzfinansētajā projektā Nr.3DP/3.3.1.3.0/10/IPIA/SM/001 „Ventspils ostas Ventas upes kanāla nostiprinājums - piestātņu Nr.2 un Nr.3 pastiprināšana”. Projekts tiek īstenots no 2014. līdz 2015. gadam saskaņā ar darbības programmas Infrastruktūra un pakalpojumi papildinājuma 3.3.1.3.aktivitāti – Lielo ostu infrastruktūras attīstība Jūras maģistrāļu ietvaros.