Ventspils ostas termināļos 2017.gadā kravu apgrozījums palielinājies par 7%

05/01/2018
2017.gadā kopējais kravu apjoms Ventspils ostā strādājošajos termināļos pārsniedzis 20 miljonus tonnu, kas ir par 1,2 miljoniem jeb 7% vairāk nekā 2016.gadā.  

2017.gada decembrī Ventspils ostā strādājošie termināļi kopā pārkrāvuši 1,5 miljonus tonnu kravu, kas ir labākais viena mēneša apgrozījuma rādītājs pēdējā pusgada laikā. Gada kopapjoms atbilstoši  Ventspils brīvostas valdes prognozēm pārsniedzis 20 miljonus tonnu.

Lielākais pieaugums, salīdzinot ar 2016.gadu, aizvadītajā gadā bija vērojams akmeņogļu segmentā. Stabili turpina attīsties Ro-Ro (ar prāmjiem pārvadāto) kravu satiksme - prāmju operators “Stena Line” turpina palielināt kā kravu, tā arī caur Ventspils ostu pārvadāto pasažieru skaitu. 2017.gadā sasniegts jauns prāmju kravu un pasažieru skaita rekords. Līniju starp Ventspili un Nīneshamni Zviedrijā 2017.gadā izmantojuši 209 894 pasažieri, kas ir par 48 722 pasažieriem jeb 30% vairāk nekā 2016.gadā. Savukārt Ro-Ro kravu apjoms šajā līnijā palielinājies par 305 tūkstošiem tonnu jeb 17%, sasniedzot 2,1 miljonus tonnu.

Daļa Ventspils ostā strādājošo termināļu spējuši palielināt kravu apjomu attiecībā pret iepriekšējo gadu, bet atsevišķos jau ilgstoši turpinās kravu kritums. Vismazāk noslogotais terminālis Ventspilī aizvien ir AS „Kālija parks”, kur 2017.gadā pārkrauti 206 tūkstoši tonnu, kas nozīmē, ka tiek izmantoti tikai 3% no kopējās termināļa jaudas, un tas ir gandrīz uz pusi mazāk nekā 2016.gadā.

Ventspils brīvostas pārvalde turpina investēt ostas infrastruktūras attīstībā, uzlabojot termināļu darbību un konkurētspēju. Ieguldījumi infrastruktūras izbūvē, atjaunošanā un uzturēšanā ir Ventspils brīvostas pārvaldes aktivitāšu prioritāte. Tādējādi Ventspils brīvostas pārvalde īsteno savu galveno – teritorijas attīstītāja – funkciju, nodrošinot labākos apstākļus ostas termināļu un rūpniecisko uzņēmumu attīstībai un vienlaikus piedāvājot pakalpojumus par zemākajām ostu maksām Baltijas jūras austrumkrastā.