Ventspils ostas termināļos 2018.gadā palielinājies kravu apgrozījums

09/01/2019

2018.gadā kopējais kravu apjoms Ventspils ostā strādājošajos termināļos otro gadu pēc kārtas atkal pārsniedzis 20 miljonus tonnu. Šī gada rādītāji par 1% pārsniedz 2017.gada un par 8% 2016.gada apjomu.    

Lielākais pieaugums, salīdzinot ar 2017.gadu, aizvadītajā gadā bija vērojams akmeņogļu segmentā, pieaudzis arī pārkrautās mangāna rūdas, minerālmēsu un Ro-Ro (ar prāmjiem pārvadāto) kravu apjoms, kam ir stabilākā ilgtermiņa pieauguma tendence Ventspils ostā.

Ro-Ro kravu satiksmi starp Ventspili un Skandināviju (Nīneshamnes ostu) Ventspils ostā šobrīd nodrošina prāmju operators “Stena Line”, turpinot palielināt gan kravu, gan pasažieru skaitu.  Arī 2018.gadā sasniegts jauns prāmju kravu un pasažieru skaita rekords. Prāmju līniju 2018.gadā izmantojuši 221 430 pasažieri, kas ir par 11 536 pasažieriem jeb 5% vairāk nekā 2017.gadā. Savukārt Ro-Ro kravu apjoms šajā līnijā palielinājies par 106 tūkstošiem tonnu jeb 5%, sasniedzot 2,2 miljonus tonnu.

Ventspils brīvostas pārvalde turpina investēt ostas infrastruktūras attīstībā, uzlabojot termināļu darbību un konkurētspēju. 2018.gadā rekonstruēts ostas Dienvidu mols un sākta krasta nostiprinājumu atjaunošana, kā arī rekonstruēts ap 8 kilometriem ostas un industriālo zonu pievedceļu. 2019.gads sāksies ar pēdējo gadu apjomīgāko ostas infrastruktūras projektu – Ziemeļu mola atjaunošanu. Turpināsies arī pievedceļu izbūve un atjaunošana un veikti citi darbi.  Ieguldījumi infrastruktūras izbūvē, atjaunošanā un uzturēšanā ir Ventspils brīvostas pārvaldes nozīmīgākais uzdevums. Tādējādi Ventspils brīvostas pārvalde īsteno savu galveno – teritorijas attīstītāja – funkciju, nodrošinot labākos apstākļus ostas termināļu un rūpniecisko uzņēmumu attīstībai un vienlaikus piedāvājot pakalpojumus par zemākajām ostu maksām Baltijas jūras austrumkrastā.