Ventspils ostas termināļu kravu apgrozījums 2017.gada divos mēnešos 4,5 miljoni tonnu

08/03/2017
2017. gada janvārī un februārī Ventspils brīvostas termināļos pārkrauti 4,5 miljoni tonnu kravu, kas ir par 567 tūkstoš tonnām (t.t.) vairāk nekā attiecīgajā periodā pirms gada. Pirmajos divos mēnešos pieaudzis Ro-Ro kravu un pārkrauto akmeņogļu, naftas produktu un kūdras daudzums.

Lai arī kravu apgrozījums Ventspils brīvostas termināļos atpaliek no pagājušā gada februāra, kad tika sasniegtas 2113 t.t., tomēr kopumā šis gads ir iesākts veiksmīgi, lai arī dažos termināļos vēl aizvien ir krīzes pazīmes. Par 305 t.t. samazinājies SIA Ventspils Nafta termināls pārkrautais daudzums, sasniedzot 1494 t.t. un izmantojot vien 30% termināļa jaudas. Krīze jau ilgstoši neatstāj AS Kālija parks, pārkraujot par 12 t.t. mazāk nekā iepriekšējā gada janvāra un februāra periodā, šogad sasniedzot 23 t.t., izmantojot tikai 2% termināļa jaudas. Arī SIA Ventamonjaks pārkrāvis par 4 t.t. mazāk nekā pērn attiecīgajā periodā, sasniedzot 57 t.t. AS Ventspils Grain Terminal šī gada divos mēnešos ir pārkrāvis 4 t.t., izmantojot vien 2% no termināļa jaudas. Sliktāki rezultāti šogad ir arī SIA Ventplac, pārkraujot 74 t.t., kas ir par 5 t.t. mazāk nekā pērn, izmantojot 44% termināļa jaudas. Arī SIA Ventamonjaks Serviss pārkrauto kravu daudzums ir sarucis, pārkraujot 29.t.t., kas ir par 6 t.t. mazāk nekā pērn šajā laika periodā.

Atsevišķos termināļos vērojams pieaugums. SIA Ventall Termināls šogad ir pārkrāvis par 108 t.t. vairāk nekā pagājušā gada janvāra un februāra mēnesī, attiecīgi sasniedzot 312 t.t. Vairāk pārkrauts arī AS Ventbunkers, salīdzinot ar iepriekšējā gada pirmajiem diviem mēnešiem, kad tika pārkrauti 455 t.t., šogad ir sasniegta 668 t.t atzīme, izmantojot 60% no termināļa jaudas. Par 54 t.t. vairāk pārkrauts arī AS Ventspils tirdzniecības osta, sasniedzot 502 t.t., izmantojot 55% termināļa jaudas. Arī AS Baltic Coal Terminal ir pārkrāvis vairāk, salīdzinot ar pagājušā gada janvāra un februāra mēnesi, kad tika pārkrauti 438 t.t., šajā gadā tie ir 749 t.t., izmantojot 75% termināļa jaudas.

Abi jaunie termināļi, kuri savu darbību uzsāka 2016.gadā – SIA Eurohome Latvia un SIA Overseas Estates, ir pārkrāvuši attiecīgi 145 un 12 t.t.

Labāk 2017.gadā ir strādājušas arī prāmju līnijas, salīdzinot ar iepriekšējā gada janvāri un februāri. Ventspils ostā par 4300 pasažieriem palielinājies ar Stena Line prāmjiem pārvadāto pasažieru skaits, sasniedzot 26 000. Arī vieglo automašīnu skaits ir palielinājies par nepilnām 2000 vienībām, salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo periodu, šogad sasniedzot 7500 vienību. Par 10% palielinājies arī Ro-Ro kravu daudzums, no 301 t.t. sasniedzot 330 t.t. No šī gada 20.janvāra Ventspils ostā piecas reizes ienācis un izgājis kuģis jaunajā kravu līnijā Ventspils – Zēbrige – Tilburi, ko nodrošina kuģošanas kompānija Swedish Orient Line.

SIA Noord Natie Ventspils Terminals šī gada janvārī un februārī ir pārkrāvis par 98 t.t. vairāk, sasniedzot 438 t.t., kur lielāko kravu ieguldījumu deva Ro-Ro un beramkravas. 

Ventspils brīvostas pārvalde turpina investēt ostas infrastruktūras attīstībā, uzlabojot termināļu darbību un konkurētspēju, nepalielinot termināļu izdevumus. Ieguldījumi infrastruktūras izbūvē, atjaunošanā un uzturēšanā ir Ventspils brīvostas pārvaldes aktivitāšu prioritāte. Tādējādi Ventspils brīvostas pārvalde īsteno savu galveno – teritorijas attīstītāja – funkciju, nodrošinot labākos apstākļus ostas termināļu un rūpniecisko uzņēmumu attīstībai.