Ventspils ostas termināļu kravu apgrozījums 9 miljoni tonnu

08/06/2016
2016.gada maijā Ventspils brīvostas termināļos pārkrauti 1,4 miljoni tonnu kravu. Kopējais kravu apgrozījums piecu mēnešu laikā Ventspils brīvostas termināļos sasniedzis 9 miljonus tonnu.

Kravu apgrozījums Ventspils brīvostas termināļos 2016.gada pirmajos piecos mēnešos ir mazāks nekā šajā laikā pirms gada. Būtiski salīdzinājumā ar pagājušo gadu samazinājies naftas produktu un akmeņogļu tranzīta apjoms, kas arī galvenokārt ietekmē visas ostas kopējo kravu apgrozījumu.

Par 1,5 miljonu tonnu jeb 27% samazinājies SIA „Ventspils Nafta termināls” kravu apgrozījums, kas nesasniedz pat pusi no termināļa jaudas. AS „Baltic Coal Terminal” pārkrauts par 609 tūkstošiem tonnu (t.t.) jeb 45% mazāk nekā pagājušā gada pirmajos mēnešos un arī šeit netiek izmantota pat puse termināļa jaudas. Būtisks kravu apgrozījuma samazinājums, galvenokārt uz akmeņogļu rēķina, ir arī AS “Ventspils tirdzniecības osta” (-441 t.t. jeb 32%),  kā arī naftas produktu terminālī SIA “Ventall Termināls” (- 507 t.t. jeb 60%). Slikti rezultāti ir AS „Kālija parks”, kur piecu mēnešu laikā pārkrauti 95 t.t., lai gan viena mēneša jauda terminālī ir 500-600 t.t.. Mazāks, bet tomēr kritums kravu apjomā ir arī AS “Ventbunkers” (-35 t.t. jeb 3%), kur terminālis izmanto tikai nedaudz vairāk par trešo daļu iespējamās jaudas.

Salīdzinot ar pagājušā gada pieticīgajiem datiem, labāk šī gada sākums aizvadīts AS ”Ventspils Grain Terminal”, kur pārkrauti 192 t.t. labības - tas nozīmē, ka tiek izmantota trešā daļa graudu termināļa jaudas.  Par 19% jeb 33 t.t. kravu apjomu palielinājis SIA “Ventplac”, izmantojot pusi no iespējamās termināļa jaudas.  Par 15% jeb 11 t.t. kravu apjoms palielināts SIA “Ventamonjaks Serviss”, bet par 13% jeb 23.t.t. - SIA “Ventamonjaks”. Turpina palielināties ar prāmjiem pārvadāto kravu apjoms Ventspils ostā un līdz ar to arī kopējais kravu apgrozījums  SIA “Noord Natie Ventspils Terminals” (+ 63 t.t. jeb 6%).

Aprīlī darbi sākti jaunākajā Ventspils brīvostas piestātnē Nr.12, ko nomā SIA “Eurohome Latvia”. Maijā no šī termināļa nosūtīta pirmā krava – 52 t.t. čuguna.

Neskatoties uz to, ka atsevišķu termināļu darbības rezultātā Ventspils brīvostas pārvaldei jārēķinās ar būtisku ieņēmumu samazinājumu, arī 2016.gadā Ventspils brīvostas pārvalde turpina investēt ostas infrastruktūras attīstībā. Investīciju programmas īstenošanai budžetā plānoti 8 miljoni eiro. Daļu no investīciju programmas līdzfinansēs ES Kohēzijas fonds. Noslēgušies pagājušajā gadā aizsāktie grunts stiprināšanas darbi 2. un 3.piestātnē, turpinās Ventas kreisā krasta piestātņu un krasta līnijas nostiprināšana. Lai turpinātu industriālo attīstību, sākta divu jaunu rūpniecisko ēku projektēšana. Ieguldījumi infrastruktūras izbūvē, atjaunošanā un uzturēšanā ir Ventspils brīvostas pārvaldes aktivitāšu prioritāte. Tādējādi Ventspils brīvostas pārvalde īsteno savu galveno – teritorijas attīstītāja – funkciju, nodrošinot labākos apstākļus ostas termināļu un rūpniecisko uzņēmumu biznesa attīstībai.