Ventspils ostu izmanto arī militārie kuģi

13/04/2017
Ventspils brīvosta ir viena no tām ostām, ko izmanto arī NATO flotes kuģi. 2016.gadā Ventspils brīvostas Kapteiņa dienests reģistrējis 11 militāro kuģu ienākšanas reizes.

Tas, vai NATO mācību vai citām vajadzībām izmantos Ventspils vai kādu citu ostu, tiek izlemts NATO un Aizsardzības ministrijas līmenī. To nenosaka ne brīvostas pārvalde, ne pašvaldība. Mācību organizētāji šonedēļ tikās ar Ventspils ostas kapteiņa dienestu, lai precizētu tehniskas nianses nākamo mācību sekmīgai norisei. 

Ja nepieciešama kravas izkraušana vai iekraušana, mācību organizētāji vienojas ar ostā strādājošu privāto termināli par kravu apstrādes nosacījumiem. Kravas izkraušanas operācija NATO vajadzībām Ventspilī tika plānota arī 2016.gadā, bet tehnisku iemeslu dēļ tā nenotika.

Gadījumos, kad nav nepieciešamas kravu apstrādes operācijas, militārie kuģi var tikt pietauvoti Ventspils brīvostas pārvaldes piestātnēs krastmalā, kur ir pietiekama iegrime un viss nepieciešamais tehniskais aprīkojums kuģa uzņemšanai. Brīvostas pārvaldes pakalpojumi militāriem kuģiem tiek sniegti tādā pat kārtībā kā jebkuram citam kuģim, kas ienāk Ventspils ostā.

Pēdējo trīs gadu laikā Ventspilī ilgāku vai mazāku laiku pavadījuši vairāk nekā 30 dažādi NATO spēku kuģi. 2016.gadā tādu bija 11.