Zināms kravu un prāmju termināļu ēku kafejnīcu telpu nākamais nomnieks

19/08/2014
Kā jau ziņots iepriekš, Ventspils brīvostas pārvalde aicināja pieteikties nomniekus ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai kravu termināļa ēkā un prāmju termināļa ēkā.

Pieteikumus Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību piešķiršanu Ventspils brīvostas Kravu termināla ēkā,  Sarkanmuižas dambī 25C, Ventspilī ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai iesniedza 3 pretendenti. Izsoles rezultātā ar augstāko nomas maksu par telpu nomu uzvarēja SIA Terminal EJ.

Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību piešķiršanu Ventspils brīvostas Prāmju termināla ēkā,  Dārzu ielā 6, Ventspilī ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai interesi izrādīja divi pretendenti. Tā kā otrs pretendents nevēlējās piedalīties izsolē, uzvarēja SIA Terminal EJ.