Zvaigžņu ielā turpinās būvdarbi

06/07/2018

No rītdienas, sestdienas, Ventspils brīvostas pārvalde uzsāks remontdarbus Zvaigžņu ielas posmā no Jēkaba ielas līdz Tērauda ielai, kur tiks veikti seguma virskārtas atjaunošanas darbi. Būvdarbu laikā satiksmei būs atvērta viena braukšanas josla, ko regulēs luksofors. Darbus plānots pabeigt nākošajā nedēļā.

Kā jau iepriekš ziņots, būvdarbi šovasar gaidāmi vairākos Zvaigžņu ielas posmos no Pāvila ielas līdz pilsētas robežai. Pašlaik ir izbūvēts lietus ūdens kolektors no Bērzu ielas līdz Brocēnu ielai, aizbērts grāvis, kas atrodas starp Zvaigžņu ielu un tā saucamo mazo Zvaigžņu ielu, kā arī drīzumā tiks veikti apzaļumošanas darbi. Veikta kanalizācijas kolektora apsekošana un tīrīšana posmā no Putnu līdz Inženieru ielai, un jau šomēnes tiks uzsākti šī kolektora atjaunošanas darbi ar oderēšanas metodi.

Zvaigžņu iela ir tikai viens no posmiem, ko Ventspils brīvostas pārvalde pārbūvēs 2018. gadā, īstenojot pievedceļu attīstības projektu. Šobrīd aktīvi norit būvdarbi Kuldīgas ielā pie pilsētas robežas un tikko noslēgusies jauna pievedceļa būvniecība pie Dienvidu mola. Līdz 2022. gadam Ventspilī paredzēta 19 pievedceļu posmu gandrīz 13 kilometru garumā atjaunošana vai izbūve. Šogad paredzēts veikt vairāk nekā pusi no visiem 5 gadu projekta darbiem. 85% no pievedceļu attīstības projekta attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Projekts Nr. 6.1.1.0/17/I/001 „Pievedceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.