Uzaicina pieteikties Ventspils brīvostas pārvaldes reklāmai kultūras un sporta pasākumos

12/05/2021

Lai arī epidemioloģiskās situācijas dēļ vēl nav skaidrības par dažādu pasākumu rīkošanu,  dzīve turpinās, un Ventspils brīvostas pārvalde, pārliecībā par ventspilnieku izdomu atrast radošu risinājumu arī sarežģītos apstākļos, pirmo reizi izsludina pieteikšanos ar idejām par reklāmu dažādos sporta un kultūras pasākumos.

Pieteikties var jebkura nevalstiskā sektora organizācija, kura plāno Ventspilī organizēt sporta vai kultūras pasākumus. Galvenais nosacījums – pasākumam vai pasākumiem ir jānotiek Ventspilī līdz šī gada beigām. Pasākuma mērķis ir sadarbība pēc iespējas vairākos salīdzinoši nelielos projektos, nevis reklāmas projekti vairāku desmitu vai simtu tūkstošu eiro apmērā.

Ar dokumentiem – nolikumu, kritērijiem un pieteikuma veidlapu var iepazīties šeit.

Drukātā veidā bez maksas dokumentus var saņemt Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202. kabinetā līdz 2021. gada 25. maijam plkst. 10:00, darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00, piektdienās līdz plkst. 16:00, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 63602313) par apmeklējuma laiku.

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi līdz 2021. gada 25. maijam plkst. 10:00, Ventspils brīvostas pārvaldē, Jāņa ielā 19, Ventspilī 202. kabinetā.