Ventspils brīvostas pārvalde atjauno Kaiju un Plosta ielas

22/07/2021

Jau pilnā sparā rit Kaiju ielas pārbūve Pārventā, bet šonedēļ sākušies arī pievedceļa atjaunošanas darbi Plosta ielā. Abu ielu pārbūve norit pēc Ventspils brīvostas pārvaldes pasūtījuma.

855 metru garā Kaiju iela Ventspils pilsētas Pārventā savieno Celtnieku un Talsu ielu. Pārbūves laikā paredzēts pilnībā pārbūvēt  ielas segumu, izbūvēt lietusūdens kanalizāciju un apgaismojumu. Visi darbi tiks pabeigti šī gada laikā. Projekta kopējās izmaksas – 641 767,59 eiro bez PVN.

Otrs ielas posms, kura atjaunošana sākta šonedēļ, ir termināļu pievedceļš Plosta ielā. Šeit plānots nomainīt savu laiku nokalpojušo asfaltbetona segumu, uzstādīt jaunu apgaismojumu, kā arī sakārtot nelielu posmu no Brīvības ielas līdz Kuldīgas ielai, kas nereti tiek izmantots lielgabarīta kravu pārvadāšanai. Šo darbu izmaksas – 161 827,50 eiro bez PVN.

Būvdarbu līgums par abu objektu pārbūves veikšanu noslēgts ar iepirkumu konkursā uzvarējušo SIA CTB.

Pēc Ventspils brīvostas pārvaldes pasūtījuma šobrīd norit arī seguma un deformācijas šuvju atjaunošana uz Ventas tilta. Sākti arī projektēšanas darbi, lai pārbūvētu Ostas ielu posmā no Jāņa ielas līdz Dārzu ielai. 

Ventspils brīvostas pievedceļu atjaunošanas projektā līdz 2023.gada beigām Ventspilī norit 19 pievedceļu posmu gandrīz 13 kilometru garumā atjaunošana vai izbūve. Kopējās projekta attiecināmās  izmaksas ir 19,65 miljoni eiro.  85% no attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Projekts Nr. 6.1.1.0/17/I/001 „Pievedceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.