Termināļi

Lejamkravu termināļi

Kravu veidi: 
pārtikas un lopbarības lejamkravas;
Darbība uzsākta: 
2006
Kravu veidi: 
šķidrie ķīmiskie produkti;
Darbība uzsākta: 
1991
Kravu veidi: 
ķīmiskie produkti;
naftas produkti;
Darbība uzsākta: 
2004
Kravu veidi: 
šķidrais amonjaks;
Darbība uzsākta: 
2007
Kravu veidi: 
dīzeļdegviela;
mazuts;
naftas produkti;
Darbība uzsākta: 
1994
Kravu veidi: 
gaišie naftas produkti;
jēlnafta;
šķidrie ķīmiskie produkti;
spirti;
Darbība uzsākta: 
1961
Kravu veidi: 
akrila nitrils;
šķidrais amonjaks;
biodīzeļdegviela;
gaišie naftas produkti;
Darbība uzsākta: 
2006

Beramkravu termināļi

Kravu veidi: 
ogles;
Darbība uzsākta: 
2008
Kravu veidi: 
ģenerālkravas;
beramkravas;
metāla sakausējumi;
Darbība uzsākta: 
2007
Kravu veidi: 
minerālmēslojumi;
Darbība uzsākta: 
1993
Kravu veidi: 
labība;
Darbība uzsākta: 
2005
Kravu veidi: 
dzelzsrūda;
jēlcukurs;
kūdra;
metāla sakausējumi;
ogles;
Darbība uzsākta: 
1994

Ģenerālo kravu termināļi

Kravu veidi: 
saldētie produkti;
Darbība uzsākta: 
2011
Kravu veidi: 
beramkravas;
ģenerālkravas;
ro-ro;
Darbība uzsākta: 
2000
Kravu veidi: 
apaļkoksne;
granulas;
šķelda;
šķembas;
Darbība uzsākta: 
1995