Loču kuteru noma

Loču kuterus KAIJA un RONIS iespējams iznomāt pasažieru pārvadāšanai no vai uz reidā stāvošiem kuģiem vai citiem darbiem. Noma jāpiesaka Ventspils brīvostas pārvaldes Ostas kapteiņa dienestā.

Pakalpojuma pieteikšanas dokumentus var iesniegt pa e-pastu: uzraugi@vbp.lv vai klātienē K.Valdemāra ielā 14, Ventspilī:

1. pieteikuma forma, kurā norāda pakalpojuma sniegšanas laiku, pasažieru datus (vārds, uzvārds, dzimšanas datums, vieta, amats un pases numurs ar izsniegšanas un derīguma laikiem);

2. saskaņojums ar Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldi;

3. saskaņojums ar Valsts robežsardzi.

Papildus informāciju var saņemt pa tālruni: (+371) 63622669 vai (+371) 29212248.

Maksas apmēri par pakalpojumu norādīti Ventspils brīvostas maksās.