Ventplac

Kravu veidi: 
apaļkoksne;
šķelda;
beramkravas;
kūdra;
kokmateriāli;
Darbība uzsākta: 
1995

SIA Ventplac ir viens no vadošajiem papīrmalkas, šķeldas, koksnes mizas, akmens šķembu un kūdras pārkraušanas stividoruzņēmumiem Baltijas jūras ostās. Ventplac galvenie darbības reģioni ir Baltijas un Ziemeļu jūras ostas Skandināvijas valstīs, Vācijā un Lielbritānijā. Ventplac specializējas apaļkoksnes, tās produktu un citu beramkravu uzglabāšanā un pārkraušanā, un ir būtisks posms Skandināvijas celulozes ražotāju loģistikas ķēdē.

Pateicoties Ventspils brīvostas pārvaldes sekmīgi īstenotajam ES Kohēzijas fonda līdzfinansētajam infrastruktūras attīstības projektam, kopš 2014. gada Ventplac savu darbību turpina 12 hektāru plašajā Sauskravu terminālī. Termināļa infrastruktūrā ietilpst divas (8 m dziļas un 150 m garas) piestātnes, kā arī jauktā tipa seguma laukums 12,9 ha platībā ar autotransporta un dzelzceļa pievedceļiem. Termināļa jauda ir 800 000 t gadā, tas paredzēts Minibulkers tipa kuģiem (līdz 10 000 t DW). 

Adrese:
Sauskravu terminālis, Rūpniecības iela 25, Ventspils, LV-3601
Biroja adrese: Rūpniecības iela 11, Ventspils, LV3601
Tālrunis: +371 6362 2388
E-pasts: ventplac@ventplac.lv