VK Terminal Services

Kravu veidi: 
akrila nitrils;
šķidrais amonjaks;
biodīzeļdegviela;
gaišie naftas produkti;
Darbība uzsākta: 
2006

VK Terminal Services​, SIA (līdz 26.07.2018. zināms kā Ventamonjaks serviss, SIA) ir dibināta 2006. gada nogalē, reorganizējot Ventamonjaks, AS (tagadējais nosaukums – Ventamonjaks, SIA) – ilggadēju šķidro ķīmisko un naftas produktu tranzītpakalpojumu sniedzēju Ventspils brīvostā.

VK Terminal Services sniedz plašu pakalpojumu klāstu vairākiem Ventspils ostas termināļiem un ražotnēm (Ventamonjaks, Ventall Termināls, VarsBio–Venta):

 • šķidrā amonjaka, naftas un ķīmisko produktu kravu izkraušanas un uzglabāšanas krasta rezervuāros;
 • kravu partiju komplektēšanas un iekraušanas tankkuģos,
 • produktu kvalitātes un daudzuma kontroles, dokumentācijas sagatavošanas un citus pakalpojumus

Termināļiem sniegtie pakalpojumi ietver arī tehnoloģisko, mehānisko, elektrotehnisko, sakaru, ūdensapgādes, siltumapgādes, kanalizācijas iekārtu un mēraparātu apkopi un remontu, nodrošināšanu ar energoresursiem, ugunsdrošības uzraudzību, fizisko apsardzi, laboratorijas testēšanas pakalpojumi kravu pārkaušanās procesos utt.

Uzņēmuma nepārtrauktais darbs ļauj apstrādāt līdz pat 250 dzelzceļa cisternām diennaktī un trīs dziļūdens piestātnēs apkalpot kuģus ar kravnesību līdz 120 000 tonnu (līdz 250m garums, 47m platums). 

VK Terminal Services strādā vairāk nekā 300 augsti kvalificēti darbinieki ar ilggadēju darba pieredzi, turklāt VK Terminal Services izmanto ES līdzekļus pastāvīgā savu darbinieku profesionālā apmācībā. 

Pārkraušanas jauda

Apkalpoto termināļu maksimālie produktu pārkraušanas apjomi gadā:

 • škidrais amonjaks - 1 200 000 t;
 • gaišie naftas produkti - 2 000 000 t;
 • akrila nitrils - 200 000 t.

Biodīzeļdegvielas, tās ražošanas izejvielu un blakusproduktu maksimālais apgrozījums gadā ir līdz 150 000 t.

VK Terminal Services apkalpotajās piestātnēs maksimālais kraušanas ātrums ir:

 • 34. piestātnē  250 m3/h akrilanitrilam un 570 m3/h biodīzeļdegvielai;
 • 35A. piestātnē 2000 m3/h naftas produktiem;
 • 36. piestātnē 2000 m3/h naftas produktiem un 1200 m3/h šķidrajam amonjakam.
Kravas uzglabāšana

VK Terminal Services nodrošina kravas uzglabāšanas operācijas Ventamonjaks, Ventall Termināls un VARS piederošajos rezervuāru parkos.

Uz savstarpēji noslēgtu līgumu pamata tiek nodrošinātas Bio – Venta izejvielu, blakus produktu un gatavās produkcijas uzglabāšana rezervuāru parkā, kas sastāv no 12 rezervuāriem (8 x 1000 m3 – nerūsējošā tērauda rezervuāri, pārējie  tērauda rezervuāri 2 x 2000 m3, un 4 x 3000m3). Visi rezervuāri ir nodrošināti ar apsildes sistēmu un ar maisītājiem.

VK Terminal Services apkalpoto klientu tehnoloģiskajām vajadzībām tiek ražots slāpeklis tvertnēs ar kopējo ietilpību 750 m3 / h un uzglabāts 36 000 m3.

Kuģu kravnesība DWT

Līdz 120 000 DWT

3 dziļūdens piestātnes

Dzelzceļš Apstrādā līdz 250 dzelzceļa cisternām diennaktī

 

Uzņēmuma galvenās vērtības: Attīstība. Atbildība. Drošība. Sadarbība.

Kvalitātes sistēma:

VK Terminal Services ir ieviesta un jau 20 gadus darbojas integrētā kvalitātes un vides pārvaldības sistēma, kura atbilst divu starptautisko standartu prasībām - ISO 9001:2015 un ISO 14001:2015. Integrētās kvalitātes un vides pārvaldības sistēmas sertifikācija aptver uzņēmuma darbības pamatsfēras: Lejamkravu, tai skaitā amonjaka, naftas un ķīmisko produktu pieņemšana, uzglabāšana un iekraušanas infrastruktūras apkalpošana un tehnoloģisko procesu veikšana. Darba aizsardzības pakalpojumu sniegšana. Uzturot un pilnveidojot integrēto vadības sistēmu, VK Terminal Services piesaka sevi kā uzņēmums, kura vadība un darbinieki:  

 • īsteno atbilstošu kvalitātes, vides un energoefektivitātes politiku un mērķus;  
 • domā par uzņēmuma ilgtspējīgu attīstību;  
 • cenšas paaugstināt uzņēmuma konkurētspēju;  
 • rūpējas par naftas un ķīmijas produktu pārkraušanas pakalpojumu un attiecīgas infrastruktūras uzturēšanas kvalitāti, Klientu apmierinātību ar sniedzamajiem pakalpojumiem;  
 • nodrošina savas darbības atbilstību vides normatīvo aktu prasībām un uzņēmuma virzību uz nepārtrauktu snieguma uzlabojumu vides aizsardzības jomā un dabas resursu racionālā izmantošanā;  
 • mērķtiecīgi mazina uzņēmuma arodveselības un darba drošības riskus.  

Vides aizsardzība  

VK Terminal Services savā darbībā pievērš lielu uzmanību ekoloģijai un vides jautājumiem. Uzņēmuma teritorijā tiek ekspluatētas mūsdienīgas tehnoloģijas ar  vadības un kontroles sistēmām, kas nodrošina drošu ķīmisko un naftas produktu kravu pieņemšanu, uzglabāšanu un atkraušanu. Vides un darbinieku aizsardzībai izstrādāta apkārtējās vides uzraudzības sistēma saskaņā ar Latvijas likumdošanu. Tiek veikts monitorings, iekšējie un ārējie auditi, procesu kontrole un uzraudzība. Atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2017 standartam akreditēta laboratorija veic sistemātisku apkārtējās vides uzraudzību un tiek veikti pasākumi ietekmes uz vidi samazināšanai.

Energoefektivitāte  

Saskaņā ar Energoefektivitātes likumu VK Terminal Services ir lielais elektroenerģijas patērētājs, kam ir pienākums ieviest un uzturēt sertificētu energopārvaldības sistēmu. Uzņēmuma energopārvaldības sistēma ir integrēta starptautiskā standarta ISO 14001:2015 sistēmas ietvaros, kura atbilst standarta prasībām.  

VK Terminal Services ievēro normatīvo aktu prasības saistībā ar energopārvaldību un cenšas nepārtraukti uzlabot uzņēmuma darbības energoefektivitāti, tajā skaitā nodrošinot informācijas pieejamību un izvirzot energoefektivitāti kā vienu no galvenajām prioritātēm, jaunu iekārtu iegādes un investīciju projektu realizācijas procesā. Saskaņā ar energopārvaldības sistēmā norādīto, VK Terminal Services regulāri ievieš energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus ar vislielāko novērtēto enerģijas ietaupījumu vai ekonomisko atdevi. VK Terminal Services veicina energoefektivitātes politikas apzināšanos savu darbinieku vidū un darbinieku iesaistīšanos tās īstenošanā.  

 

Kontakti:

Adrese: Dzintaru iela 66, Ventspils, LV-3602, Latvija
Tālrunis: (+371) 63663195
Fakss: (+371) 63680105
E-pasts: [email protected]