Bio-Venta

Izcelsmes valsts: 
Latvija;
Darbības nozare: 
biodīzeļdegvielas ražošana;
Darbība uzsākta: 
2004

SIA Bio-Venta ir lielākais biodīzeļdegvielas ražošanas un pārkraušanas komplekss Baltijā ar kopējām investīcijām 77 000 000 eiro apjomā. Uzņēmumā strādā 57 darbinieki.

Ražotnes komplekss sastāv no rapšu sēklu un rapšu raušu uzglabāšanas un pārkraušanas kompleksa, rapšu eļļas presēšanas ceha, biodīzeļdegvielas ražošanas ceha un biodīzeļdegvielas pārkraušanas kompleksa.

Uzņēmums sniedz specifisku šķidro kravu uzglabāšanas un pārkraušanas pakalpojumus. Biodīzeļdegvielas ražošanas jauda ir 100 000 tonnu gadā. Lielāko daļu produkcijas eksportē galvenokārt uz Skandināvijas valstīm.

 

Kontakti:

Adrese: Ziemeļu iela 21F, Ventspils, LV-3602, Latvija
Tālrunis: (+371) 63620870
Fakss: (+371) 63620869
E-pasts: [email protected]
www.bioventa.lv

 

SIA, Bio-Venta valdes priekšsēdētājs – Egils Staris

–  Bio-Venta konkurētspējas priekšrocība, salīdzinot ar līdzīgām ražotnēm, ir tās atrašanās vieta Ventspils Brīvostā un pieejamā infrastruktūra. Vietas izvēle bija ļoti nozīmīgs faktors biodīzeļdegvielas rūpnīcas projekta realizēšanai. Tieši šobrīd mēs atrodamies pa vidu izejvielu plūsmai no austrumiem uz ARA reģiona ostām un esam tuvāk mūsu mērķa tirgiem Baltijā, Skandināvijā nekā citi biodegvielas ražotāji no Eiropas rietumiem. Pieeja ostas piestātnēm, dzelzceļa pievedceļi un autotransporta pieejamība nodrošina elastību izejvielu un gatavās produkcijas loģistikā, kas ir viena no svarīgākajām komponentēm biodegvielas ražošanas biznesā.

Skatīt citus rūpnieciskos klientus