Saules parki

Ventspils brīvostas pārvalde ir noteikusi vairākus zemes gabalus ar kopējo platību ~240 ha platībā, kuros īstenojama saules enerģijas, kas nav domāta pašpatēriņam, parku attīstība.

2022.gadā noslēgti līgumi par četru saules parku būvniecību ar kopējo platību ~ 40 ha, savukārt ~ 150 ha ir rezervēti iznomāšanai nākamajā kārtā, 50 ha - privātā iniciatīva.

Iznomātie zemes gabali:

  1. Krasta iela 1, Ventspilī 127 857 m2;
  2. Mauru ceļš 27, Ventspilī 107 300 m2;
  3. Mauru ceļš 40, Ventspilī 114 642 m2;
  4. Mauru ceļš 56, Ventspilī 55 481 m2.

Lai uzsāktu saules enerģijas parku attīstību, nepieciešams saņemt apbūves tiesību: minimālais termiņš ir 10 gadi, maksimālais - 45.

 

Sazināties ar mums