Saules parki

Ventspils brīvostas pārvalde ir noteikusi vairākus zemes gabalus ar kopējo platību vairāk kā 100 ha platībā, kuros īstenojama saules enerģijas, kas nav domāta pašpatēriņam, parku attīstība. Lai uzsāktu saules enerģijas parku attīstību, nepieciešams saņemt apbūves tiesību: minimālais termiņš ir 10 gadi, maksimālais - 45.

Izsole par apbūves tiesību piešķiršanu saules paneļu būvniecībai uz zemes gabaliem vai to daļām

Š.g. 12.jūlijā ir izsludināta izsole par apbūves tiesību piešķiršanu saules paneļu būvniecībai uz četriem zemes gabaliem ar kopējo platību ~ 400 000 m2. Zemes gabali paredzēti saules paneļu un ar to saistīto inženierbūvju būvniecībai un lietošanai:

  • zemes gabala Rūpniecības ielā 24, Ventspilī (kad. apz. 2700 015 0347) daļa 124 188 m2 platībā;
  • zemes gabals Mauru ceļš 27, Ventspilī (kad. apz. 2700 033 0209) 107 300 m2 platībā;
  • zemes gabala Mauru ceļš 40, Ventspilī (kad. apz. 2700 033 0105) daļa 114 642 m2 platībā.
  • zemes gabala Mauru ceļš 56, Ventspilī (kad. apz. 2700 033 0110) daļa 55 481 m2 platībā.

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI UN NOLIKUMU

Pieteikums izsolei jāiesniedz līdz š.g. 26.augusta plkst.10.00, savukārt piedāvājumu atvēršana notiks 26.augustā plkst.13.00.

 

Sazināties ar mums