Ventspils brīvosta ir starptautiskas nozīmes transporta, tranzīta un ražošanas centrs Latvijā, Baltijas jūras reģionā. Neaizsalstošās dziļūdens ostas priekšrocības, izdevīgi transporta savienojumi un daudzveidīgas loģistikas iespējas padara mūs ērti sasniedzamus ES, NVS Centrālās Āzijas virzienā. 

Ventspils  —  izdevīgi sadarbības nosacījumi, pielāgota ražošanas infrastruktūra un stratēģisko resursu nodrošinājums, apjomīgs intelektuālā kapitāla, zinātnes un izglītības potenciāls, kā arī pievilcīga Baltijas jūras piekrastes pilsētvide.

Brīvosta šodien

Neaizsalstošā Ventspils osta ir viena no vadošajām ES dziļūdens ostām Baltijas jūras austrumu piekrastē. Atbilstoši klientu importa un eksporta mērķiem — galvenokārt ES, NVS un Āzijas reģionos — mēs radām multimodālu transporta risinājumu infrastruktūru ātrai un kvalitatīvai pārvadājumu apkalpošanai. 

Ostas vēsture

Ostu darbība Baltijas jūras piekrastē — gan Hanzas savienības laikā, gan mūsdienās — vienmēr ir bijusi būtisks reģiona ekonomikas izaugsmes dzinējspēks.

Termināļi

Mēs spējam apkalpot lielākos kuģus, kādi ienāk Baltijas jūrā. Ventspils brīvostā 12 visu veidu kravu termināļi  ir pieejami 24/7.