Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Ugunsboju bateriju piegāde
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2020 /79
Iepirkuma apraksts:

Ugunsboju bateriju iegāde – 37 gab., turpmāk – Preces, saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteikto (1.pielikums).

Preces jāpiegādā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, pieprasītajā apjomā (pa daļām) 60 (sešdesmit) dienu laikā.

Garantijas laiks – 2 (divi) gadi no Preču piegādes brīža.

Preču piegādes vieta – Dienvidu mols 4, Ventspils.

Avanss netiek paredzēts.

Iepirkums izsludināts elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/43831

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi un izsniegšanu Komisijas sekretārei līdz 2020.gada 27.augustam plkst. 900

Piedāvājums jāievieto aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā ar norādi uz tā:

„Ventspils brīvostas pārvaldei, Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601.

Piedāvājums atklātā iepirkumā “Ugunsboju bateriju piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2020/79;

Neatvērt līdz 2020.gada 27.augustam plkst.900;

Iesniedzēja nosaukums, reģistrācijas Nr., kontaktpersona, tālrunis, e-pasts.”

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
27.08.2020
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Normunds Kornijanovs
Tālrunis:
29342131
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Tebata"
Līguma priekšmets:
Ugunsboju bateriju iegāde
Līguma cena:
24346
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
14.09.2020