Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Par darba apģērbu izgatavošanu
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2020 /78
Iepirkuma apraksts:

Darba apģērba – formastērpu izgatavošana Ventspils brīvostas pārvaldes Ostas kapteiņdienesta personālam – turpmāk – Preces, saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteikto (1.pielikums).

Preces jāpiegādā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, pieprasītajā apjomā 3 (trīs) mēnešu laikā.

Garantijas laiks – 2 (divi) gadi no Preču piegādes brīža.

Preču piegādes vieta – Kr.Valdemāra iela 14, Ventspils.

Avanss nedrīkst pārsniegt 20% no paredzētās līgumcenas.

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi un izsniegšanu Komisijas sekretārei līdz 2020.gada 27.augustam plkst. 1100, Ventspils brīvostas pārvaldē, Jāņa ielā 19, Ventspilī 202.kabinetā.

Piedāvājums jāievieto aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā ar norādi uz tā:

„Ventspils brīvostas pārvaldei, Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601.

Piedāvājums atklātā iepirkumā “Par darba apģērbu izgatavošanu”, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2020/78;

Neatvērt līdz 2020.gada 27.augusta plkst.1100;

Iesniedzēja nosaukums, reģistrācijas Nr., kontaktpersona, tālrunis, e-pasts.”

Iepirkums izsludināts elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/43838

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
27.08.2020
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Roberts Puriņš
Tālrunis:
26569571
E-pasts:
Papildu informācija:
Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Piedāvātā līgumcena pārsniedz Ventspils brīvostas pārvaldes budžetā paredzētos līdzekļus šim iepirkumam
Lēmuma datums:
27.08.2020