Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Seguma iesēdumu remonts Ventspils brīvostas piestātnē Nr.16 un Nr.16a
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2020 /97
Iepirkuma apraksts:

Seguma iesēdumu remonts Ventspils brīvostas piestātnē Nr.16 un Nr.16a (turpmāk – Remonts) saskaņā ar Darba uzdevumu (1.pielikums) un Specifikāciju (2.pielikums).

Remonts jāpabeidz 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.

Garantijas laiks: 24 (divdesmit četri) mēneši.

Objekta atrašanās vieta: SIA “Noord Natie Ventspils Terminals” teritorija, Ventspils brīvostas piestātne Nr.16 un Nr.16a.

Avanss netiek paredzēts.

Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

Remonta izpildes vietu ir iespējams apskatīt, sazinoties ar Ventspils brīvostas pārvaldes pārstāvi - Ventspils brīvostas pārvaldes būvinženieris Nauris Zariņš, tel. Nr. 63602308, e-pasta adrese nauris.zarins@vbp.lv.

Piedāvājums jāievieto aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē) ar norādi uz tā:

„Ventspils brīvostas pārvaldei, Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601.

Piedāvājums atklātā iepirkumā “Seguma iesēdumu remonts Ventspils brīvostas piestātnē Nr.16 un Nr.16a”, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2020/97;

Neatvērt līdz 2020.gada 21.oktobrim plkst.1400;

Iesniedzēja nosaukums, reģistrācijas Nr., kontaktpersona, tālrunis, e-pasts”.

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi un izsniegšanu Komisijas sekretārei līdz 2020.gada 21.oktobrim plkst. 1400, Ventspils brīvostas pārvaldē, Jāņa ielā 19, Ventspilī 202.kabinetā darba dienās no plkst.800 līdz 1200 un no plkst.1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600. Saņemot piedāvājumu, Komisijas sekretāre uz piedāvājuma atzīmē tā iesniegšanas datumu un laiku.

Iepirkums publicēts Elektronisko iepirkumu sistēmā:https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/46290

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
21.10.2020
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Nauris Zariņš
Tālrunis:
63602308
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
Pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanās kombināts"
Līguma priekšmets:
Seguma iesēduma remonts Ventspils brīvostas piestātnē Nr.16 un Nr.16A
Līguma cena:
6 594.06
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
06.11.2020