Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Ugunsboju enkurķēžu piegāde
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2021 /27
Iepirkuma apraksts:

Iepirkuma priekšmets: Ugunsboju enkurķēžu piegāde, turpmāk – Preces, saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteikto (1.pielikums).

CPV kods: 44540000-7 (Ķēdes).

Iepirkuma līguma izpildes termiņš: Preces jāpiegādā 14 kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas.

Piegādes vieta: Pretendents ar savu transportu nodrošina Preču piegādi uz adresi - Dienvidu mols 4, Ventspils.

Garantijas laiks: 2 (divi) gadi no Preču piegādes brīža.

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2021.gada 30.martam plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Iepirkums izsludināts Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS):

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/54119

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
30.03.2021
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
23.03.2021
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Gatis Meiris
Tālrunis:
26785879
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 30.martam plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēm.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "CERTEX LATVIJA"
Līguma priekšmets:
Ugunsboju enkurķēžu piegāde
Līguma cena:
15155
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
12.05.2021