Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Ventspils brīvostas jūras zemūdens grunts novietnes vides monitorings
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2021 /28
Iepirkuma apraksts:
  1. Iepirkuma priekšmets: Ventspils brīvostas jūras zemūdens grunts novietnes vides monitorings saskaņā ar Darba uzdevumā noteikto (1.pielikums).
  2. CPV kods: 90711500-9 (Vides monitorings, izņemot būvniecībai).
  3. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.
  4. Iepirkuma līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas brīža, ar iespēju līgumu pagarināt vēl uz 12 (divpadsmit) kalendāriem mēnešiem.
  5. Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2021.gada 9.aprīlim plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Iepirkums izsludināts Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS):

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/54552

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
09.04.2021
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
30.03.2021
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Normunds Kornijanovs
Tālrunis:
2934213
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 9.aprīlim plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Ecodiamond Performance"
Līguma priekšmets:
VB jūras zemūdens grunts novietnes vides monitorings
Līguma cena:
7500
Līguma valūta:
EUR/gadā
Līguma noslēgšanas datums:
06.05.2021