Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Naftas atkritumu savācējkuģa "SVĒTE" remonts ar dokošanu
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2021 /36
Iepirkuma apraksts:
  1. Iepirkuma priekšmets: Naftas atkritumu savācējkuģa "SVĒTE" remonts ar dokošanu saskaņā ar Darba apjomu tabulām – tāmēm  (1.pielikums).
  2. CPV kods: 50240000-9 (Remonta, tehniskās apkopes un saistītie pakalpojumi attiecībā uz jūras transportu un citām iekārtām).
  3. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.
  4. Remonta izpildes vieta: Latvijas Republikas ostas vai cita pretendenta piedāvātā osta.
  5. Saskaņā ar Latvijas Jūras administrācijas kuģošanas drošības inspekcijas 2016.gada 18.maijā izsniegto Kuģošanas spējas apliecību Nr.16.0060.06 kuģa „SVĒTE” kuģošana atļauta Ventspils ostas akvatorijā. Ņemot vērā iepriekš minēto, Pretendentam ir jāpārliecinās, ka Latvijas Jūras administrācija izsniegs atļauju kuģa vienreizējam pārgājienam uz Pretendenta izvēlēto ostu (remonta vietu) Latvijas Republikā vai uz citas valsts teritoriju (remonta izpildes vietu) un atpakaļ uz pieraksta ostu Ventspilī. Pretendents atbildīgs par kuģa drošu pārgājienu, izpildot Latvijas Jūras administrācijas pieprasītos drošības pasākumus par saviem finanšu līdzekļiem. Veic papildus kuģa apdrošināšanu pārgājienam abos virzienos, kā atlīdzības saņēmēju norādot Ventspils brīvostas pārvaldi. Apdrošināšanas apmērs tiek saskaņots pie līguma parakstīšanas.
  6. Iepirkuma līguma (turpmāk – Līgums) izpildes termiņš: 40 (četrdesmit) kalendārās dienas no Līguma noslēgšanas brīža.
  7. Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2021.gada 23.aprīlim plkst.1400, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Iepirkums izsludināts Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS):

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/55353

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
23.04.2021
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
14.04.2021
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Uldis Mucenieks
Tālrunis:
26358771
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 23.aprīlim plkst. 14:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Zvejnieku kompānija "Grifs""
Līguma priekšmets:
Naftas atkritumu savācējkuģa "SVĒTE" remonts ar dokošanu
Līguma cena:
54 101.43
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
04.01.2022