Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Amortizācijas ierīču piegāde Ventspils brīvostas piestātnēm
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2021 /29
Iepirkuma apraksts:

Amortizācijas ierīču piegāde Ventspils brīvostas piestātnēm.

Iepirkums sadalīts daļās:

1.daļa – Amortizācijas ierīces komplekts no 2 (diviem) atsevišķiem plakaniem amortizācijas elementiem, kas apvienoti ar viengabalaino UHWM-PE atdurplātni.
2.daļa – Konusa tipa amortizācijas elementu ar atdurplātnēm, kas apvienotas vienotā ķēdē, sistēma.
3.daļa – Mucas tipa amortizācijas elements.

Pretendentam ir tiesības sagatavot piedāvājumu par vienu vai vairākām iepirkuma daļām. Pasūtītājs patur tiesības slēgt līgumu par visu iepirkuma apjomu kopumā vai par katru iepirkuma daļu atsevišķi. Katrā iepirkuma daļā uzvarētājs tiks noteikts atsevišķi.

Iepirkuma līguma izpildes termiņš: Preces jāpiegādā 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Iepirkuma līguma parakstīšanas.

Piegādes vieta: Pretendents ar savu transportu nodrošina Preču piegādi uz adresi - Dienvidu mols 4, Ventspils.

Garantijas laiks: 2 (divi) gadi no Preču piegādes brīža.

Avanss netiek paredzēts.

Piedāvājumi jāiesniedz Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī līdz 2021.gada 24.maijam plkst.10.00.

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

iepirkumi@vbp.lv

Kontaktpersona

Nauris Zariņš, t. 63602308, e-pasts: nauris.zarins@vbp.lv vai iepirkumi@vbp.lv

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
24.05.2021
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
17.05.2021
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Nauris Zariņš
Tālrunis:
63602308
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:

iepirkumi@vbp.lv

Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Piedāvātās līgumcenas pārsniedz Ventspils brīvostas pārvaldes budžetā paredzētos līdzekļus šim iepirkumam
Lēmuma datums:
08.06.2021